LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

3000 personer

3000 personer
Varje år utbildas och utvecklas över 3000 personer via TEK Kompetens.

UTBILDNINGAR - LEDARSKAP

Vi erbjuder utbildningar inom Ledarskap och Personlig utveckling för dig som vill utveckla dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. De flesta av våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

VARFÖR SKA MAN GÅ EN UTBILDNING INOM LEDARSKAP?

Att vara chef, ledare eller teamledare är en krävande yrkesroll. Det finns många praktiska frågor att lösa som ledare, det ställs krav på god kommunikation och att man har en förmåga att leda andra människor. Våra utbildningar är baserade på beprövade metoder och ger dig rätt verktyg för att utveckla ditt ledarskap.

FÖR VEM PASSAR DESSA UTBILDNINGAR?

Om du är teamledare, projektledare, VD eller kanske har en mer informell ledarroll på företaget så har vi en ledarskapsutbildning som passar just dig. Våra utbildningar varvar teori med praktiska kunskaper som gör att du utvecklar ditt förhållningssätt till ledarskap och ger dig rätt verktyg för att utveckla dig själv och er verksamhet.

OM VÅRA LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Hos oss kan du bland annat utbilda dig inom UGL, Sveriges populäraste ledarskapsutbildning. Är du ny i rollen som chef erbjuder vi grundläggande chefsutbildningar och vi erbjuder även utbildningar för teamledare, projektledare och andra typer av ledare. Gör som många företag och organisationer i Halmstad, Varberg och andra orter i Halland och gå en utbildning hos oss på TEK Kompetens.
Datumsatta utbildningar: 8 st

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Nästa tillfälle: 2023-04-17

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarten), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-20

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Längd: 17h30m
 • Nästa tillfälle: 2023-05-09

Utvecklande Ledarskap (UL)

Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att utöva ett gott och framgångsrikt...

 • Plats: Centrala Göteborg
 • Nästa tillfälle: 2023-05-23

Personligt Resultat & Effektivitetsprogram - PREP

Vi vet att det idag finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-09-01

Projektledning

Den praktiskt inriktade projektledarutbildningen är fokuserad på det som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-09-13

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-09-20

Handledarutbildning

Handledarutbildningen ger dig kunskap och verktyg för att du på bästa sätt ska kunna ta emot elever på praktik och känna dig väl förberedd i handledarrollen.

 • Plats: TEK Kompetens, Birger Svenssons väg 34A (Ventilohuset), Varberg
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-09-21
Ej datumsatta utbildningar: 31 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Agera och tänk rätt i tider av stress och oro

Vi står mitt i den värsta storm vi upplevt globalt på årtionden. Hur skall vi tänka? Hur ska vi hantera oron? Vad ska jag göra och hur ska jag klara mig? Detta är stora frågor som inte blir bättre av...

Alkohol och drogutbildning

Alkohol- och drogutbildning ger för chefer en grund för hur man ska agera och upptäcka problem på en arbetsplats.

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk

Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är?...

Coachande Ledarskap

Utbildningen ger chefer kunskap samt färdighet i att leda på ett coachande sätt och skapa skarpa samtal med medarbetare och andra.

Coachande ledarskap - UGIL

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiska och användbara...

Coachande och motiverande samtal

Vill du lära dig metoder för att använda coachande och motiverande samtal i din ledarroll?

Coachutbildning för internationell certifiering ”ACC Level 1 “ (f.d. ACC-certifiering)

COACHING är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad medvetenhet hos sig själv är en av grundbultarna i coachprocessen. Detta...

Effektiva möten

För lednings- och projektgrupper som vill förbättra sin mötesteknik och därigenom skapa effektiva möten.

Effektiva möten på distans

Att genomföra möten på distans kräver ett arbetssätt som präglas av struktur, involvering och fokus på rätt saker. Vi erbjuder en distansträning som fokuserar på effektivitet samt hållbara resultat.

EnergyManagement

Vad är skillnaden mellan att hinna och att orka? Oavsett om du leder andra eller dig själv har du en viktig tillgång som kan ge stor effekt både på dig själv och din omgivning. Energi! Lär dig mer om...

Fokusera på och skapa lönsamma företag

Många företag har tyvärr för lite fokus på hur man kan skapa lönsamhet och arbetar hårt men producerar lite värde. Detta blir ohållbart på sikt och ökar den ekonomiska risken och riskerar att skapa...

FS- Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete - FS hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter. Förtroende samarbete ger...

Förhandling & konflikt

Praktisk utbildning i hur du ska bli bättre på att förhandla samt sälja in det budskap du vill förmedla på ett övertygande och säkert sätt.

Hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet?

Utbildning i hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet.

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare...

Jobba smart på distans - Online

Vi befinner oss i en period där våra möjligheter till att mötas blir allt svårare, vilket resulterar i utmaningar att bibehålla produktivitet när vi behöver arbeta på distans. Den här utbildningen...

Konflikter och konflikthantering

Under kursens gång lär sig deltagarna bland annat vad en konflikt är, vilka konflikter det finns, vad som händer i konflikter och om det kan finnas något positivt med konflikter.

Krishantering för ledningsgrupper

I denna utbildning ges en genomgång av krishanteringens grunder utifrån de tre olika stadierna; före, under och efter en kris.

Leda på distans - planering, prioritering och uppföljning

Vi befinner oss i en period där våra möjligheter till att mötas blir allt svårare, vilket resulterar i utmaningar att bibehålla produktivitet i organisationen när vi behöver arbeta på distans. Den här...

Ledarskap på distans - ONLINE

Vilka krav ställer distansledarskapet på dig som ledare? Under utbildningen skapar du din handlingsplan för att stärka ditt distansledarskap.

Ledarskap som skapar exceptionella resultat

Ledarskap utan att leda sig själv effektivt riskerar att endast överföra ditt eget ineffektiva ledarskap vidare till andra. Om du har en tydlig och välkommunicerad riktning, och ett gott personligt...

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Varför har vi medarbetasamtal vad syftar de till. Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att hålla medarbetarsamtal och kopplingen till lönesamtal. Kan samtalen användas som styrmedel för...

Mångkulturella möten

Hur kan vi hantera varandras olikheter och närma oss varandra? De mångkulturella mötena handlar om möjligheter och svårigheter. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på ett visst sätt...

Nya Ledarskapet - Individuellt Program

Nya Ledarskapet™ är ett utvecklingsprogram som bygger på personligt ledarskap.

Personlig utveckling (PU) - nio målområden

Genom kursen finner du dina styrkor och dolda resurser. Du får en fördjupad självkännedom och utvecklar förmågan att leda dig själv och utveckla nya beteenden för olika situationer.

Praktisk konflikthantering

Att hantera konflikter är en del av livet, oavsett om det handlar om livet utanför jobbet eller arbetslivet. I den här kursen i konflikthantering tar vi utgångspunkt i Thomas Jordans teorier om...

Praktisk krishantering

På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du fakta och kunskap om hur och varför människor agerar och reagerar som de gör i förändring och kris.

Praktiskt Ledarskap – Coachande förhållningssätt

Utbildningen ger dig inspiration och praktiska verktyg för att arbeta mer coachande i rollen som ledare. Verktygen är enkla, vilket gör att du direkt kan komma igång och använda dem i ditt arbete.

STRESSA HJÄRNA - Gör stressen till en positiv kraft

Stress är ett enormt hälsoproblem, men i grunden är stress en prestationshöjande kraft som vi kan vända i positiv och konstruktiv riktning.

THE - The Human Element

The Human Element är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Med ökad självinsikt och självacceptans kan du på riktigt använda hela din potential, vilket gagnar både dig som individ och...

UGL utveckling av grupp och ledare

Sedan mer än tjugo år ingår Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort intresse i offentlig verksamhet näringsliv. Allt fler vill ta del...

Hittar du inte en utbildning som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig!