LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

3000 personer

3000 personer
Varje år utbildas och utvecklas över 3000 personer via TEK Kompetens.

SKAPA BÄTTRE RESULTAT FÖR DIG OCH DIN VERKSAMHET

Vi erbjuder utbildningar inom Ledarskap och Personlig utveckling för dig som vill utveckla dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.
De flesta av våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.
Datumsatta utbildningar: 6 st

Handledarutbildning

Teknikcollege nationella handledarutbildning syftar till att stärka handledare på företag i deras uppdrag. Utbildningen tar upp områden som handlar om att vara väl förberedd, arbetsmiljöfrågor och...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-28

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2019-12-02

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2020-02-26

Projektledning

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2020-03-24

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 15h
 • Nästa tillfälle: 2020-04-15

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 20h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-05
Ej datumsatta utbildningar: 31 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Alkohol och drogutbildning

Alkohol- och drogutbildning ger för chefer en grund för hur man ska agera och upptäcka problem på en arbetsplats.

Ambassadörsutbildningen - Att styra med värderingar

De flesta organisationer har insett att om de som lag har gemensamma spelregler och sätt att vara, blir det enklare att arbeta tillsammans och tydligare för kunderna vad som skiljer denna organisation...

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk

Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är?...

Coachande ledarskap - UGIL

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiska och användbara...

Coaching - Individanpassat

Engagerade, självständiga och motiverade chefer och medarbetare är idag en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer. Att investera i utveckling av sina chefer och medarbetare är ett...

Coaching och motiverande samtal

För dig som vill lära dig metoder för att coacha dig själv och andra.

Effektiva möten

För lednings- och projektgrupper som vill förbättra sin mötesteknik och därigenom skapa effektiva möten.

FS- Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete - FS hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter. Förtroende samarbete ger...

Förhandling & konflikt

Praktisk utbildning i hur du ska bli bättre på att förhandla samt sälja in det budskap du vill förmedla på ett övertygande och säkert sätt.

Have a Nice Conflict

Du utvecklar din konfliktkompetens genom att förstå och träna på de 5 nycklarna för effektiv konflikthantering; förutse, förhindra, identifiera, hantera och lösa.

Hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet?

Utbildning i hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet.

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare...

Jobba Tillsammans - inte bara samtidigt

Att jobba tillsammans handlar om att ta vara på de resurser som finns i en arbetsgrupp, skapa ett arbetsklimat där olikheterna och erfarenheterna inspirerar och kompletterar.

Konflikter och konflikthantering

Under kursens gång lär sig deltagarna bland annat vad en konflikt är, vilka konflikter det finns, vad som händer i konflikter och om det kan finnas något positivt med konflikter.

Konflikthantering

Lär dig hantera olika typer av konflikter genom funktionella verktyg och metoder. Anneline Sander varvar teori med övningar och samtal. Kursinnehållet bygger dels på Thomas Jordans forskning om...

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Varför har vi medarbetasamtal vad syftar de till. Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att hålla medarbetarsamtal och kopplingen till lönesamtal. Kan samtalen användas som styrmedel för...

Medledarskap i praktiken

Medledarskap i praktiken ökar förmågan till samarbete och samverkan vilket leder till högre effektivitet. Du ökar även förmågan till eget ansvar och till helheten.

Mentorprogram - Individuell Ledarutveckling

Genom mentorprogrammet med fokus ledarskap gör du som adept en resa i din personliga utveckling och ditt ledarskap tillsammans med din mentor. Vi arbetar med löpande intag för att du ska kunna komma...

Mångkulturella möten

Hur kan vi hantera varandras olikheter och närma oss varandra? De mångkulturella mötena handlar om möjligheter och svårigheter. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på ett visst sätt...

Ny som chef - påbyggnad

För dig som har gått Ny som chef och känner att du vill komma ytterligare ett steg vidare. Utbildningen kommer att ge dig både teori, diskussioner, reflektion och möjlighet att praktiskt träna dig på...

Nya Ledarskapet

Nya Ledarskapet™ är ett utvecklingsprogram som bygger på personligt ledarskap.

Personlig Effektivitet

Utbildningen är ett träningsprogram som hjälper dig att ”effektivisera ditt arbetsflöde” så att du får rätt saker gjorda i rätt tid och når dina mål på ett effektivt och bestående sätt. Varje...

Personlig utveckling (PU) - nio målområden

Genom kursen finner du dina styrkor och dolda resurser. Du får en fördjupad självkännedom och utvecklar förmågan att leda dig själv och utveckla nya beteenden för olika situationer.

Praktisk krishantering

På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du fakta och kunskap om hur och varför människor agerar och reagerar som de gör i förändring och kris.

Praktiskt Ledarskap – Coachande förhållningssätt

Utbildningen ger dig inspiration och praktiska verktyg för att arbeta mer coachande i rollen som ledare. Verktygen är enkla, vilket gör att du direkt kan komma igång och använda dem i ditt arbete.

Projektmetodik

- Få insikt i projektet som arbetsform - Få insikt och kunskap i att driva ett projekt från start till mål. - Få kunskap i olika verktyg som man använder i projektet - Att utvärdera och avsluta...

Teamledarutbildning påbyggnad

Vid tre tillfällen träffas deltagarna och arbetar vidare med helt nya ämnen samt fördjupar sig i vissa ämnen som de har arbetat med under den första teamledarutbildningen.

THE - The Human Element

The Human Element är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Med ökad självinsikt och självacceptans kan du på riktigt använda hela din potential, vilket gagnar både dig som individ och...

UGL utveckling av grupp och ledare

Sedan mer än tjugo år ingår Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort intresse i offentlig verksamhet näringsliv. Allt fler vill ta del...

Utveckla din kommunikativa förmåga som ledare/chef

För att bättre kunna förstå och möta andra är det en hjälp att först vända blickarna mot sig själv. Kommunikation sker på mottagarens villkor som tolkar det vi säger utifrån sig själv och skapar sig...

Utveckling av ledningsgrupp

Kursen ger dig verktyg och träning för att utveckla eller forma din ledningsgrupp för att kunna arbeta med de långsiktiga frågorna och vara företagets strategiska ledningsresurs.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?