LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

3000 personer

3000 personer
Varje år utbildas och utvecklas över 3000 personer via TEK Kompetens.

SKAPA BÄTTRE RESULTAT FÖR DIG OCH DIN VERKSAMHET

Vi erbjuder utbildningar inom Ledarskap och Personlig utveckling för dig som vill utveckla dig själv, dina medarbetare och din verksamhet.
De flesta av våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.
Datumsatta utbildningar: 8 st

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-02

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 15h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-04

Utvecklande Ledarskap (UL)

Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att utöva ett gott och framgångsrikt...

 • Plats: Göteborg
 • Nästa tillfälle: 2020-11-09

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 20h
 • Nästa tillfälle: 2020-12-02

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2021-01-19

Jobba smart på distans - Online

Vi befinner oss i en period där våra möjligheter till att mötas blir allt svårare, vilket resulterar i utmaningar att bibehålla produktivitet när vi behöver arbeta på distans. Den här utbildningen...

 • Plats: Via Teams
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2021-01-26

Projektledning - Online

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den...

 • Plats: Digitalt via Teams
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2021-02-10

Coachande ledarskap - UGIL

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiska och användbara...

 • Plats: Gullbrannagården
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2021-03-17
Ej datumsatta utbildningar: 31 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Agera och tänk rätt i tider av stress och oro

Vi står mitt i den värsta storm vi upplevt globalt på årtionden. Hur skall vi tänka? Hur ska vi hantera oron? Vad ska jag göra och hur ska jag klara mig? Detta är stora frågor som inte blir bättre av...

Alkohol och drogutbildning

Alkohol- och drogutbildning ger för chefer en grund för hur man ska agera och upptäcka problem på en arbetsplats.

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk

Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är?...

Coachande Ledarskap

Utbildningen ger chefer kunskap samt färdighet i att leda på ett coachande sätt och skapa skarpa samtal med medarbetare och andra.

Coachande och motiverande samtal

Vill du lära dig metoder för att använda coachande och motiverande samtal i din ledarroll?

Coaching - Individanpassat

Engagerade, självständiga och motiverade chefer och medarbetare är idag en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer. Att investera i utveckling av sina chefer och medarbetare är ett...

Effektiva möten

För lednings- och projektgrupper som vill förbättra sin mötesteknik och därigenom skapa effektiva möten.

Effektiva möten på distans

Att genomföra möten på distans kräver ett arbetssätt som präglas av struktur, involvering och fokus på rätt saker. Vi erbjuder en distansträning som fokuserar på effektivitet samt hållbara resultat.

Fokusera på och skapa lönsamma företag

Många företag har tyvärr för lite fokus på hur man kan skapa lönsamhet och arbetar hårt men producerar lite värde. Detta blir ohållbart på sikt och ökar den ekonomiska risken och riskerar att skapa...

FS- Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete - FS hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter. Förtroende samarbete ger...

Förhandling & konflikt

Praktisk utbildning i hur du ska bli bättre på att förhandla samt sälja in det budskap du vill förmedla på ett övertygande och säkert sätt.

Grundläggande Coachutbildning - Diplomering

Coaching är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad kompetens och medvetenhet kring dilemman är en av grundbultarna i...

Handledarutbildning

Teknikcollege nationella handledarutbildning syftar till att stärka handledare på företag i deras uppdrag. Utbildningen tar upp områden som handlar om att vara väl förberedd, arbetsmiljöfrågor och...

Hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet?

Utbildning i hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet.

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare...

Konflikter och konflikthantering

Under kursens gång lär sig deltagarna bland annat vad en konflikt är, vilka konflikter det finns, vad som händer i konflikter och om det kan finnas något positivt med konflikter.

Konflikthantering och Samarbetskultur

Lär dig hantera olika typer av konflikter genom funktionella verktyg och metoder. Anneline Sander varvar teori med övningar och samtal. Kursinnehållet bygger dels på Thomas Jordans forskning om...

Krishantering för ledningsgrupper

I denna utbildning ges en genomgång av krishanteringens grunder utifrån de tre olika stadierna; före, under och efter en kris.

Leda på distans - planering, prioritering och uppföljning

Vi befinner oss i en period där våra möjligheter till att mötas blir allt svårare, vilket resulterar i utmaningar att bibehålla produktivitet i organisationen när vi behöver arbeta på distans. Den här...

Ledarskap som skapar exceptionella resultat

Ledarskap utan att leda sig själv effektivt riskerar att endast överföra ditt eget ineffektiva ledarskap vidare till andra. Om du har en tydlig och välkommunicerad riktning, och ett gott personligt...

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Varför har vi medarbetasamtal vad syftar de till. Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att hålla medarbetarsamtal och kopplingen till lönesamtal. Kan samtalen användas som styrmedel för...

Mentorprogram - Individuell Ledarutveckling

Genom mentorprogrammet med fokus ledarskap gör du som adept en resa i din personliga utveckling och ditt ledarskap tillsammans med din mentor. Vi arbetar med löpande intag för att du ska kunna komma...

Mångkulturella möten

Hur kan vi hantera varandras olikheter och närma oss varandra? De mångkulturella mötena handlar om möjligheter och svårigheter. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på ett visst sätt...

Nya Ledarskapet - Individuellt Program

Nya Ledarskapet™ är ett utvecklingsprogram som bygger på personligt ledarskap.

Personlig Effektivitet

Utbildningen är ett träningsprogram som hjälper dig att ”effektivisera ditt arbetsflöde” så att du får rätt saker gjorda i rätt tid och når dina mål på ett effektivt och bestående sätt. Varje...

Personlig utveckling (PU) - nio målområden

Genom kursen finner du dina styrkor och dolda resurser. Du får en fördjupad självkännedom och utvecklar förmågan att leda dig själv och utveckla nya beteenden för olika situationer.

Praktisk krishantering

På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du fakta och kunskap om hur och varför människor agerar och reagerar som de gör i förändring och kris.

Praktiskt Ledarskap – Coachande förhållningssätt

Utbildningen ger dig inspiration och praktiska verktyg för att arbeta mer coachande i rollen som ledare. Verktygen är enkla, vilket gör att du direkt kan komma igång och använda dem i ditt arbete.

Projektmetodik

- Få insikt i projektet som arbetsform - Få insikt och kunskap i att driva ett projekt från start till mål. - Få kunskap i olika verktyg som man använder i projektet - Att utvärdera och avsluta...

THE - The Human Element

The Human Element är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Med ökad självinsikt och självacceptans kan du på riktigt använda hela din potential, vilket gagnar både dig som individ och...

UGL utveckling av grupp och ledare

Sedan mer än tjugo år ingår Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort intresse i offentlig verksamhet näringsliv. Allt fler vill ta del...

Hittar du inte en utbildning som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig!