Vi erbjuder utbildningar inom Ledarskap och Personlig utveckling.

De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Datumsatta utbildningar: 6 st
Utbildning Plats Nästa tillfälle Längd

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att träna ditt ledarskap och få direkt återkoppling på ditt sätt att påverka och utöva inflytande. Gruppen används som instrument för lärandet, vilket skapar unika situationer där kopplingen mellan teori och verklighet är tydlig och omedelbar.

Plats: Hovs Hallar Nästa tillfälle: 2019-09-23 Längd: 48h

Projektledning

En praktisk grundutbildning där du lär dig att leda, planera och koordinera projekt från start till avslut. Du utvecklar din förmåga och förutsättningar i jobbet som projektledare.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-10-01 Längd: 32h

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande och viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef. Teori varvas med konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera erfarenheterna och kunskaperna till sin egen situation. Detta för att effekten av utbildningen ska bli maximal. Vid sista utbildningstillfället får du göra en unik handlingsplan för din vidareutveckling som chef.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-10-03 Längd: 32h

Förhandling & konflikt

Praktisk utbildning i hur du ska bli bättre på att förhandla samt sälja in det budskap du vill förmedla på ett övertygande och säkert sätt.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad Nästa tillfälle: 2019-11-05 Längd: 14h

Teamledarutbildning

Utbildningen stärker dig i din ledarroll och ger verktyg för att utveckla ditt team på bästa sätt. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation, presentationsteknik samt konflikthantering.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-11-06 Längd: 20h

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik. Utbildningen är kopplad till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-11-13 Längd: 15h

Ej datumsatta utbildningar: 39 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Utbildning

Alkohol och drogutbildning

Alkohol- och drogutbildning ger för chefer en grund för hur man ska agera och upptäcka problem på en arbetsplats.

Till intresseanmälan

Ambassadörsutbildningen - Att styra med värderingar

De flesta organisationer har insett att om de som lag har gemensamma spelregler och sätt att vara, blir det enklare att arbeta tillsammans och tydligare för kunderna vad som skiljer denna organisation från något annan. 8 av 10 organisationer har framtagna värdeord, men endast 2 av 10 har lyckats få kulturen att genomsyra organisationen och påverka beslutsfattande. Aktivt ledarskaps ambassadörsutbildning ger organisationen verktygen för att lyckas.

Till intresseanmälan

Att leda förändring och utveckling med Fyrarummaren

Att lyckas med sitt ledarskap, att lyckas med projektet, att lyckas med omställningen, eller kanske bara så enkelt att få en medarbetare att komma till insikt.

Till intresseanmälan

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk

Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är? Vad är vår själ? Varför ska någon vilja dedikera merparten av sin vardag här hos oss? Tillsammans med Johan Book och Linus Jonkman har vi tagit fram ett koncept som kommer att ge er en rivstart i ert arbete. Linus och Johan lägger stor vikt vid Ledarskap, Engagemang och Kultur. I grunden ligger vetenskaplig forskning och en tro på att det goda kommer att segra! Under året har vi nyttjat både Johan och Linus i olika sammanhang för att inspirera, sprida kunskap och ge verktyg för att skapa sunda och framgångsrika organisationer med fantastisk fin respons från deltagarna. Ta nu med din organisation på en resa för att bli (än) mer attraktiv!

Till intresseanmälan

Coachande ledarskap - UGIL

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiska och användbara ”verktyg” att använda inom sin arbetsplats.

Till intresseanmälan

Coaching - Individanpassat

Engagerade, självständiga och motiverade chefer och medarbetare är idag en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer. Att investera i utveckling av sina chefer och medarbetare är ett effektivt sätt att nå affärsmålen.

Till intresseanmälan

Effektiv som chef

Är arbetet för mycket jobb? Hinner du inte med det du planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Har du blivit e-postgisslan? Svämmar e-postlådan över Drömmer du om några timmar koncentrerad arbetstid i lugn och ro?

Till intresseanmälan

Effektiva möten

För lednings- och projektgrupper som vill förbättra sin mötesteknik och därigenom skapa effektiva möten.

Till intresseanmälan

FS- Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete - FS hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter. Förtroende samarbete ger metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

Till intresseanmälan

Handledarutbildning

Teknikcollege nationella handledarutbildning syftar till att stärka handledare på företag i deras uppdrag. Utbildningen tar upp områden som handlar om att vara väl förberedd, arbetsmiljöfrågor och pedagogik. Huvudmålgruppen för utbildningen är nuvarande och blivande handledare. Rekommenderat är dock att personer i ledande positioner på både företag och skolor deltar i utbildningen, allt för att skapa en bra förståelse för respektive parts ansvar när det kommer till praktik och vad som krävs av lärare och handledare i detta arbete. Utbildningen är framtagen i samarbete med Skolverket och är, efter industrins önskan, branschspecifik vilket innebär att den är skräddarsydd efter teknik- och industriföretags behov. Skolverket har även godkänt utbildningen.

Till intresseanmälan

Hantera energitjuvar och få en rikare vardag!

Energitjuvar finns överallt. Det kan vara en kollega eller en granne som slukar din energi. Eller en inkorg som bara växer, skitiga badrum eller träning som aldrig blir av. Men den gemensamma nämnaren för alla energitjuvar är att vi inte vet hur vi ska tackla dem. Vi läcker energi utan att få något tillbaka. Men det behöver givetvis inte vara så. Vardagen kan bli mycket roligare, intressantare och mer meningsfull om vi lär oss att hantera och förebygga energitjuvar. Varmt välkommen till denna kurs med livscoachen och författaren Brian Berglund. Med över 17 års erfarenhet av coachning, ledarskap och och konflikthantering, delar han med sig av hur vi kan hantera energitjuvar och få en rikare vardag.

Till intresseanmälan

Have a Nice Conflict

Du utvecklar din konfliktkompetens genom att förstå och träna på de 5 nycklarna för effektiv konflikthantering; förutse, förhindra, identifiera, hantera och lösa.

Till intresseanmälan

Hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet?

Utbildning i hur du kan skydda ditt företag mot brottslighet.

Till intresseanmälan

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området.

Till intresseanmälan

Jobba smartare - Bli mer lönsam

Känner du dig stressad? Upplever du att du har ont om tid? Är ditt arbete för mycket jobb? Hinner du inte med det du planerat? Tar du med dig ditt arbete hem? Har du blivit e-postgisslan? Svämmar e-postlådan över? Händer det allt för ofta att du tvingas leta efter dokument eller mail? Blir du ofta avbruten? Är du med på många och långa möten som inte alltid känns som rätt använd tid?   Drömmer du också om några timmar koncentrerad arbetstid i lugn och ro?

Till intresseanmälan

Jobba smartare -få mer gjort

Har du ont om tid? Hinner du inte med det du planerat? När hjulen snurrar allt snabbare springer många av oss fortare för att hänga med men det hjälper inte alltid att öka arbetstakten. För att hinna med och må bra kan man i stället ändra sitt sätt att arbeta.

Till intresseanmälan

Jobba Tillsammans - inte bara samtidigt

Att jobba tillsammans handlar om att ta vara på de resurser som finns i en arbetsgrupp, skapa ett arbetsklimat där olikheterna och erfarenheterna inspirerar och kompletterar.

Till intresseanmälan

Konflikter och konflikthantering

Under kursens gång lär sig deltagarna bland annat vad en konflikt är, vilka konflikter det finns, vad som händer i konflikter och om det kan finnas något positivt med konflikter.

Till intresseanmälan

Konflikthantering

Lär dig hantera olika typer av konflikter genom funktionella verktyg och metoder. Anneline Sander varvar teori med övningar och samtal. Kursinnehållet bygger dels på Thomas Jordans forskning om arbetsplatskonflikter och samarbetskulturer. Anneline delar med sig av sina erfarenheter som organisationskonsult och från sitt arbete med universitetskurser i konfliktlösning vid Göteborgs universitet.

Till intresseanmälan

Ledarstilstest och 360 graders feedback

Ledarstils Inventorium (LSI) är framtaget för att mäta chefers ledarstil. Frågorna handlar om hur man som ledare agerar och tänker i olika situationer samt gentemot underställda och överordnade.

Till intresseanmälan

Ledarutbildning Påbyggnad

Nu har du som tidigare gått Ledarutbildningen möjlighet att fördjupa dig i ytterligare några områden under en dag.

Till intresseanmälan

Medledarskap i praktiken

Medledarskap i praktiken ökar förmågan till samarbete och samverkan vilket leder till högre effektivitet. Du ökar även förmågan till eget ansvar och till helheten.

Till intresseanmälan

Mentorprogram - Individuell Ledarutveckling

Genom mentorprogrammet med fokus ledarskap gör du som adept en resa i din personliga utveckling och ditt ledarskap tillsammans med din mentor. Vi arbetar med löpande intag för att du ska kunna komma igång när du behöver det som bäst. Vi matchar mentor utifrån just dina behov. Anmäl ditt intresse redan idag!

Till intresseanmälan

Mångkulturella möten

Hur kan vi hantera varandras olikheter och närma oss varandra? De mångkulturella mötena handlar om möjligheter och svårigheter. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på ett visst sätt och varför jag agerar på ett annat sätt gör att mötet blir enklare. Utbildningsdagen syftar till att förenkla och förbättra de dagliga mötena med människor från andra kulturer. Dagarna varvas med teori och konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Till intresseanmälan

Ny som chef - påbyggnad

För dig som har gått Ny som chef och känner att du vill komma ytterligare ett steg vidare. Utbildningen kommer att ge dig både teori, diskussioner, reflektion och möjlighet att praktiskt träna dig på situationer som du kan utsättas för i din yrkesroll.

Till intresseanmälan

Nya Ledarskapet

Nya Ledarskapet™ är ett utvecklingsprogram som bygger på personligt ledarskap.

Till intresseanmälan

Personlig Effektivitet

Utbildningen är ett träningsprogram som hjälper dig att ”effektivisera ditt arbetsflöde” så att du får rätt saker gjorda i rätt tid och når dina mål på ett effektivt och bestående sätt. Varje deltagare upprättar en individuell handlingsplan.

Till intresseanmälan

Personlig utveckling (PU) - nio målområden

Genom kursen finner du dina styrkor och dolda resurser. Du får en fördjupad självkännedom och utvecklar förmågan att leda dig själv och utveckla nya beteenden för olika situationer.

Till intresseanmälan

Praktisk krishantering

På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du fakta och kunskap om hur och varför människor agerar och reagerar som de gör i förändring och kris.

Till intresseanmälan

Praktiskt Ledarskap – Coachande förhållningssätt

Utbildningen ger dig inspiration och praktiska verktyg för att arbeta mer coachande i rollen som ledare. Verktygen är enkla, vilket gör att du direkt kan komma igång och använda dem i ditt arbete.

Till intresseanmälan

Projektledning-uppföljning

Du som har gått projektledarutbildning steg 1 (eller annan grundutbildning) och har jobbat med projekt praktiskt. Du kan också ha arbetat som projektledare länge men inte genomgått någon teoretisk utbildning.

Till intresseanmälan

Projektmetodik

- Få insikt i projektet som arbetsform - Få insikt och kunskap i att driva ett projekt från start till mål. - Få kunskap i olika verktyg som man använder i projektet - Att utvärdera och avsluta projektet

Till intresseanmälan

Teamledarutbildning påbyggnad

Vid tre tillfällen träffas deltagarna och arbetar vidare med helt nya ämnen samt fördjupar sig i vissa ämnen som de har arbetat med under den första teamledarutbildningen.

Till intresseanmälan

THE - The Human Element

HUR Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från dina gruppkamrater. Utbildningen är både mjuk och intensiv och ju mer närvarande du är i din egen utveckling, desto mer får du ut av veckan. Utbildningen har också en uppföljningsdag. Tidpunkt för den, beslutas i gruppen.

Till intresseanmälan

UGL utveckling av grupp och ledare

Sedan mer än tjugo år ingår Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort intresse i offentlig verksamhet näringsliv. Allt fler vill ta del av denna kurs.

Till intresseanmälan

Utveckla din kommunikativa förmåga som ledare/chef

För att bättre kunna förstå och möta andra är det en hjälp att först vända blickarna mot sig själv. Kommunikation sker på mottagarens villkor som tolkar det vi säger utifrån sig själv och skapar sig en egen bild. Vi behöver därför vara tydliga och lyhörda för mottagarens signaler och medvetna om att vi lyssnar på olika nivåer.

Till intresseanmälan

Utveckling av ledningsgrupp

Kursen ger dig verktyg och träning för att utveckla eller forma din ledningsgrupp för att kunna arbeta med de långsiktiga frågorna och vara företagets strategiska ledningsresurs.

Till intresseanmälan

Utvecklingssamtal och lönesamtal

Varför har vi utvecklingssamtal vad syftar de till. Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att hålla utvecklingssamtal. Kopplingen mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. Kan samtalen användas som styrmedel för chefen? Vi går från företagets övergripande visioner/strategier, via gruppen ned till individuell nivå.

Till intresseanmälan

Workshop Agil HR

När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov. Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR.

Till intresseanmälan