Konsulttjänster

Konsulttjänster

Förmedling av konsulter

Vi på TEK har ett stort kontaktnät av kvalificerade konsulter och kan därför erbjuda dig konsulttjänster inom flera olika områden. Istället för att du ska behöva ta referenser och söka efter duktiga konsulter på egen hand, så hjälper vi dig med det. Vi har kvalitetssäkrat de konsulter som vi arbetar ihop med och vet att de levererar! Därför ska du ta kontakt med oss och be om rådgivning.

PERSONLIG COACHING/LEDARSTÖD

Personlig coachning vänder sig främst till personer som leder andra och som vill utvecklas vidare i sin roll. Man kan vara helt ny i sin roll, vara erfaren, eller av olika orsaker vara i behov av stöd och hjälp under en period.

Coachning är både individ och situationsanpassad eftersom coachningen är integrerad med deltagarens person samt arbets- och livssituation ”man gräver där man står”.

Ett coachning projekt läggs upp helt individuellt och innefattar ett antal regelbundna möten över tid. Möten kan ske i den egna organisationen eller på annan logistiskt lämplig plats.

DIGITAL MARKNADSFÖRING & MARKNADSPLANERING

Vi på TEK kan erbjuda till våra medlemmar individuell rådgivning inom:

Digital marknadsföring:
Vi hjälper dig med att ta fram:
• Strategin för dina sociala medier. Val av målgrupp, budskap, kanal och innehåll.
• Utifrån valda kanaler som Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram och Pinterest skapa dina företagssidor steg för steg.
• Vi tar fram en strategi för att utveckla ett engagerande innehåll på din hemsida och nyhetsbrev som dina kunder efterfrågar.

Marknadsplanering:
Vi hjälper dig med att:
• Komma igång eller utveckla marknadsplaneringen som en process i ditt företag steg för steg.
• Vi analyserar ditt nuläge och vision. Styrkor och svagheter. Marknad och kunder. Ditt värdeerbjudande och strategier.
• Du får ett levande dokument för att identifiera dina möjligheter på marknaden.

Med individuell rådgivning får du en ökad förståelse för marknadsplanering och digital marknadsföring för att bygga ditt varumärke och driva din försäljning. Vi träffas för ett första möte och identifierar dina frågeställningar och lägger upp en handlingsplan för ett antal regelbundna möten som kan ske i den egna organisationen eller på annan lämplig plats.