Bolag och styrelse

Bolag och styrelse

Vi är en del av IUC Sverige

Vår systerorganisation IUC Halland står under TEK Kompetens paraply och fungerar som projektägare eller samverkanspart. IUC Halland är ett utvecklingscentrum som ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. IUC Halland jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos företag genom att:
• Utföra behovsanalyser
• Ge förslag på vägar att komma vidare
• Skapa projekt
• Underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning
• Stödja med att hitta utvecklingsmedel

Bolag och styrelser

IUC Halland och TEK kompetens är två syskonbolag som ägs av ca 310 företagsmedlemmar via Föreningen TEK Halland som är en ideell förening. Bolagen har samma styrelse, ledning och personal med sammanhållen verksamhet med målet att få fler välmående bolag i Halland. TEK/IUC Halland har lång erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling och lärande för företag, organisationer och offentligheten. TEK/IUC Halland är ett icke vinstdrivande aktiebolag grundat av näringslivet i Halland, som återinvesterar i samhället varje år.