Vilka vi är

Vilka vi är

Vilka vi är

TEK Kompetens är en kompetens- och utvecklingspartner som finns till för företag och organisationer i Halland. Vårt uppdrag är att skapa utveckling med målet att skapa välmående företag och organisationer i Halland. Det gör vi genom att bygga långsiktiga relationer och utveckla personer som i sin tur utvecklar verksamheter. Vi erbjuder nätverk och utbildningar för yrkesverksamma personer och driver projekt som utvecklar verksamheter. Dessutom processleder vi samverkan mellan skola och näringsliv. Vi har varit en företagsnära utvecklingspartner i Halland i över 25 år.

Vi ägs av våra medlemmar som tillsammans utgör en ideell förening – föreningen TEK Halland. Föreningen äger två bolag (Teknik och kompetenscentrum AB och IUC Halland AB) som verkar som en sammanhållen verksamhet och går under varumärket TEK Kompetens. Bolagen drivs utan vinstintresse och en del av vårt överskott återinvesteras i entreprenörskap (Ung Företagsamhet) och teknisk spetsutrusning på gymnasieskolor i Halland.

En del av IUC Sverige

Medlemmar

Våra medlemmar är tillika våra ägare. Våra medlemmar är små och medelstora företag, kommunala bolag, kommuner och andra företagarorganisationer i Halland.

Våra medlemmar

Bolag och styrelser

Medlemmarna utgör föreningen TEK Halland som äger våra två bolag; TEK Kompetens och IUC Halland. IUC Halland är ett industriellt utvecklingscentrum som ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. Här är IUC Halland en del av ett större sammanhang.

I förenings- och bolagsstyrelsen sitter personer från företag och organisationer med stor kunskap och erfarenhet om teknik- och industribranschen i Halland.
STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN TEK HALLAND

Ordf: Marcus Nilsson, Cattegatt Consult AB
Johan Carlsson, Vinbergs Mekaniska
Mikael Hartwig, Victorssons Industrier AB
Camilla Tioukalias, Rent Hus Sverige AB
Rickard Sjödahl, Kattegattgymnasiet
Staffan Enting, HH Innovation
Ulrika Rylin, Varbergs kommun
Mattias B. Johansson, Laholms kommun
Hanna Berggren, SEE U
STYRELSEN FÖR BOLAGEN TEKNIK OCH KOMPETENSCENTRUM AB OCH IUC HALLAND AB

Ordf: Ulf Andersson, Frigadon AB
Matthias Arvidsson, Mercado Produktion AB
Kristina Westergård, Varbergs Fastigheter
Ola Lindh, Randek
Daniel Larsson, Unnaryds Modell
Maria Burge, Kattegattgymnasiet
Sara Ågärd, Södra

Adjungerande
Ann-Marie Bartholdsson, Region Halland
Joakim Engquist, IUC Syd

Medarbetare

Vi som jobbar på TEK är företagsutvecklare och samordnare. Vi är engagerade, kunniga och har olika bakgrunder, egenskaper och personligheter. Tillsammans skapar vi kvalitét.

Här hittar du oss på TEK

Samverkansparter

Vi samarbetar med många företagsfrämjande aktörer både i och utanför Halland för att kunna utvecklas och erbjuda våra medlemsföretag det bästa stödet och den optimala utvecklingen. Våra samverkanspartners är bland annat Aktörsnätverket i Halland, Region Halland, Tillväxtverket, Teknikcollege Sverige, Högskolan i Halmstad, RISE, arbetsmarknadens parter, Halmstads kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun med flera.