Pågående projekt

Pågående projekt

Våra pågående utvecklingsprojekt

Vi driver flera utvecklingsprojekt med fokus på att stötta små- och medelstora företag i Halland. De flesta projekt vi driver är för industri- och industrinära tjänsteföretag. Det är företagens behov som driver projektens innehåll och områden som aktiviteter riktas mot. Det vi lär oss i projekten blir sedan nytta för våra medlemmar. Genom projekten utvecklar vi nya utbildningar, nätverk och erbjudanden som baseras på den senaste forskningen och beprövade metoder som gett resultat.

Vi är ständigt på jakt efter nya projekt som kan skapa mer i utveckling i vår region. Här hittar du projekten som är aktiva just nu. Om du har en idé eller vill söka ett projekt tillsammans med oss – hör av dig!

Våra finansiärer

Projekten vi driver finansieras oftast av en eller flera externa parter. Några av våra finansiärer är Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Kundcase

För dig som företag finns det stora möjligheter att utvecklas genom att gå med i något av våra projekt. Här kan du ta del av hur vi har vi har kunnat hjälpa några företag att utvecklas genom med våra projekt.

SWT PAPER

Swt paper är aktiva i många av våra projekt som möjliggjort och drivit på deras utveckling. VD Emil Bergmann beskriver att den nytta de får ut av att vara med i projekt är ett bredare nätverk, tillgång till expertis, men också att de får möjlighet att göra saker som de inte hade gjort annars.