Ledarskap & personlig utveckling

Effektiv som ledare

Effektiv som ledare

Effektiv som chef är ett modernt träningsprogram i syfte att förbättra förutsättningar att nå mål på ett effektivt och hållbart sätt.

Målgrupp

Få rätt saker att hända, på riktigt. Effektiv som ledare vänder sig till dig ledare som vill utveckla ditt arbetssätt så att du både för tid till det du ska göra samt får verktyg och inspiration hur du kan utveckla ditt sätt att leda dina medarbetare och team på ett effektivt och hållbart sätt.

Innehåll

Vi vet att det finns perioder när många chefer känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att man i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete.
Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Avbrotten, telefonsamtalen, långa möten och e-posten tar över dagen. När hjulen snurrar allt snabbare springer många fortare för att hänga med. Det hjälper dock inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra behöver vi utveckla vårt sätt att arbeta och leva.

Det handlar det om att gå från ord till handling.

Målet med träningen är att förbättra förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få rätt saker gjorda är självklart en del av träningen. Träningen hjälper ledare att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande.
Ni får mer gjort (rätt saker), samarbetet förbättras, ni känner ökad kontroll och därmed minskad stress. Resultatet blir att man mår bättre och kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Vårt program innehåller 6 st huvudområden.

1. Mål & Riktning - Att skapa medvetenhet kring vad uppdrag och mål är. Verktyg och coaching för att lyckas få dig själv och din enhet att nå mål.
2. Planera & Prioritera – Utifrån mål lära dig att planera och arbeta proaktivt istället för att styras av andra och vara reaktiv.
3. Hantera inflödet – Att ta kommande och skapa ett effektivt sätt att hantera inflödet av all kommunikation som epost, teams. Chatt, sms….
4. Undvika tids & energitjuvar. Vad är det som gör att du inte får gjort det du ska? Vad är det som hela tiden är bråttom? Identifiera och skapa actions.
5. Optimera effekten av möten. Genom en bra möteststruktur, skapa en vinnande kultur. Få verktyg som gör att du kan få din mötesgrupp att genomföra effektfulla möten.
6. Aktivera ett modernt sätt att coacha individerna och teamen samt följa upp för att säkerställa acceleration framåt.

Inom alla områden kommer du få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Våra praktiska övningar är kopplade till allas vardag och affärskritiska situationer.