UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

UTVECKLA DITT ARBETSLIV

Vår mission är att få individer att växa – till nytta för både våra medlemsföretag och för vår region. Vi tycker att kompetensutveckling ska vara enkelt, en naturlig del av vardagen och ge mätbara resultat. Genom att utgå från ditt företags behov kan vi anpassa utbildningar efter just era önskemål. Vårt utbud består av kvalitetssäkrade utbildningar inom arbetsmiljö, data, ledarskap & personlig utveckling, marknad & kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och hr.

Ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker!

Inspireras av vår utbildningsbroschyr!

Datumsatta utbildningar: 34 st

Webbutbildning Diploma

Exklusivt för vår medlemmar! I samarbete med Diploma Group och IUC Kalmar så kan vi erbjuda en WebbPorta för våra medlemmarl innehållande över 300 webbutbildningar inom ett flertal olika kategorier...

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-10-26

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-27

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg...

 • Plats: Räddningstjänsten (BAS), Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-28

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-10-28

Teams som arbetsvektyg - Online

Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg, ett centrum för att samla allt gemensamt arbete på en plats, ett nav för samarbete i Office 365. Teams erbjuder bra kopplingar till övriga...

 • Plats: Via Teams
 • Längd: 3h30m
 • Nästa tillfälle: 2020-11-02

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-02

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 24h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-03

Entreprenadjuridik I - Grundkurs

En bred och grundläggande utbildning i Entreprenadjuridik

 • Plats: Göteborg
 • Nästa tillfälle: 2020-11-03

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Räddningstjänsten i Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2020-11-04

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 15h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-04

Våga ta betalt - att sätta rätt pris

För att skapa lönsamhet i ett företag måste vi sätta rätt pris på våra produkter och tjänster. Våga ta betalt är en utbildning som syftar till att förstå värdet av de produkter man erbjuder och få en...

 • Plats: Digitalt via Teams
 • Nästa tillfälle: 2020-11-05

Excel Fördjupning - Online

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips och råd på hur du kan arbeta ännu effektivare i programmet.

 • Plats: Digital via Teams
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-09

Utvecklande Ledarskap (UL)

Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att utöva ett gott och framgångsrikt...

 • Plats: Göteborg
 • Nästa tillfälle: 2020-11-09

Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Detta är en certifieringsutbildning som ger dig ökad kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete och ger verktyg för ett mer...

 • Plats: Varberg, lokal meddelas senare.
 • Nästa tillfälle: 2020-11-10

LinkedIn för företag - online

Oavsett vad du vill nå ut med – en tjänst, en produkt, ett varumärke – är LinkedIn ett fantastiskt redskap för att kostnadseffektivt nå ut med ditt budskap mot precis rätt målgrupp. Vi hjälper dig...

 • Plats: Digitalt
 • Nästa tillfälle: 2020-11-18

Facebook för företag (bas-/medelnivå) - Online

Inget trams, konsulttjafs eller detaljerade beskrivningar av komplexa detaljer. Här är det handgripligt fokus på konvertering som gäller! Om detta för er betyder sälja t-shirts, boka husvisningar,...

 • Plats: Digitalt
 • Nästa tillfälle: 2020-11-19

Maximera det digitala kundmötet

Allt förändras. Kundmöten i den digitala världen, är du redo? Grundkurs i att lyckas i kundmöten i de digitala kanalerna. Som säljare eller kundtjänst spelar vi ofta våra matcher på bortaplan...

 • Plats: Digitalt via Teams
 • Nästa tillfälle: 2020-11-20

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt...

 • Plats: Räddningstjänsten (BAS), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-25

Arbetsmiljöansvar för chefer - Online

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: Via Teams
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-26

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-11-26

Marknadsföring i sociala medier - Online

Sociala medier har exploderat och en aktiv och relevant närvaro kan ofta vara skillnaden mellan ett bra år eller neddragningar. Allt fler företag slåss om uppmärksamheten och det är viktigare än...

 • Plats: Digitalt
 • Nästa tillfälle: 2020-11-26

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-30

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 20h
 • Nästa tillfälle: 2020-12-02

Excel avancerad

För dig som kan Excel bra och vill bli ännu bättre.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-12-07

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2021-01-19

Excel för självlärda - Online

Utbildningen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder Excel idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

 • Plats: Via teams
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2021-01-25

Jobba smart på distans - Online

Vi befinner oss i en period där våra möjligheter till att mötas blir allt svårare, vilket resulterar i utmaningar att bibehålla produktivitet när vi behöver arbeta på distans. Den här utbildningen...

 • Plats: Via Teams
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2021-01-26

Byggmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), 302 31 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2021-02-04

Excel Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i Excel.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2021-02-08

Projektledning - Online

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den...

 • Plats: Digitalt via Teams
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2021-02-10

Coachande ledarskap - UGIL

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiska och användbara...

 • Plats: Gullbrannagården
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2021-03-17

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2021-03-18

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - Online

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2021-03-24