Utbildningar

Utbildningar

UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

UTVECKLA DITT ARBETSLIV

Vår mission är att få individer att växa – till nytta för både våra medlemsföretag och för vår region. Vi tycker att kompetensutveckling ska vara enkelt, en naturlig del av vardagen och ge mätbara resultat. Genom att utgå från ditt företags behov kan vi anpassa utbildningar efter just era önskemål. Vårt utbud består av kvalitetssäkrade utbildningar inom arbetsmiljö, data, ledarskap & personlig utveckling, marknad & kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och hr.

Ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker!

Inspireras av vårens utbildningsbroschyr!

Datumsatta utbildningar: 33 st

Webbutbildning Diploma

Exklusivt för vår medlemmar! I samarbete med Diploma Group och IUC Kalmar så kan vi erbjuda en WebbPorta för våra medlemmarl innehållande över 350 webbutbildningar inom ett flertal olika kategorier...

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter AB, Jönköpingsvägen 107G, 331 34 Värnamo
 • Nästa tillfälle: 2022-01-20

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2022-01-24

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2022-01-25

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet...

 • Plats: Digital
 • Nästa tillfälle: 2022-01-26

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Räddningstjänsten i Halmstad (Halmstad Arena)
 • Nästa tillfälle: 2022-01-26

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-01-26

Truckförarutbildning repetition (teori)

"Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions-...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2022-01-27

Business Excellence Program

Tillsammans med IHM Business School har vi ackumulerat uttalade behov och skapat en utbildning inom företagande och affärsmässighet för SME-företag. Business Excellence Program är helt anpassat till...

 • Plats: Hovs Hallar, Hovshallavägen 160, 26991 Båstad
 • Nästa tillfälle: 2022-02-01

Annonsering på Facebook och Instagram

När filteralgoritmerna gjort det väldigt svårt att nå ut gratis, så blir alternativet annonsering. Antingen som komplement eller ersättning. Du har säkert boostat ett och annat inlägg, men känner...

 • Plats: Digitalt
 • Längd: 12h
 • Nästa tillfälle: 2022-02-02

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2022-02-07

LinkedIn - online

Oavsett vad du vill nå ut med – en tjänst, en produkt, ett varumärke – är LinkedIn ett fantastiskt redskap för att kostnadseffektivt nå ut med ditt budskap mot precis rätt målgrupp. Vi hjälper dig...

 • Plats: Digital
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-02-08

Excel för självlärda - Online

Utbildningen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder Excel idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

 • Plats: Digital via Teams
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-02-09

Excel Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i Excel.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2022-03-01

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 17h30m
 • Nästa tillfälle: 2022-03-02

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Online

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: Digital via Teams
 • Nästa tillfälle: 2022-03-03

Brandskyddssamordnare -SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) Distans

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg...

 • Plats: Digitalt via Teams
 • Nästa tillfälle: 2022-03-07

Teams som arbetsvektyg

Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg, ett centrum för att samla allt gemensamt arbete på en plats, ett nav för samarbete i Microsoft 365. Teams erbjuder bra kopplingar till övriga...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2022-03-10

Excel Fördjupning

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips och råd på hur du kan arbeta ännu effektivare i programmet.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2022-03-15

Grundläggande Coachutbildning - Diplomering

Coaching är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad kompetens och medvetenhet kring dilemman är en av grundbultarna i...

 • Nästa tillfälle: 2022-03-17

Projektutveckling

Genom utbildningen ska deltagarna a) höja sin förmåga i hur man kan använda sig av extern projektfinansiering som förstärkning av verksamheternas utvecklingsarbete b) få en större förståelse för...

 • Plats: Digitalt via Zoom
 • Nästa tillfälle: 2022-03-24

Brandskyddskontrollant Distans

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och...

 • Plats: Digitalt via Teams
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2022-03-28

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - Online

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

 • Plats: Digital
 • Nästa tillfälle: 2022-03-29

Microsoft 365 - Upplev den moderna arbetsplatsen

Upplev, testa, upptäck och experimentera med möjligheterna som finns med de olika apparna i Microsoft 365.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2022-04-05

EnergyManagement

Vad är skillnaden mellan att hinna och att orka? Oavsett om du leder andra eller dig själv har du en viktig tillgång som kan ge stor effekt både på dig själv och din omgivning. Energi! Lär dig mer om...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2022-04-20

Nå dina mål med rätt kompetens

Hur utvecklar och attrahera vi nya och befintliga medarbetare? Hur skapar vi lärande i organisationen? Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att arbeta strategiskt och strukturerat med...

 • Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Halmstad
 • Längd: 10h
 • Nästa tillfälle: 2022-04-21

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning - Distans

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt...

 • Plats: Via Teams
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-04-25

Handledarutbildning

Handledarutbildningen ger dig kunskap och verktyg för att du på bästa sätt ska kunna ta emot elever på praktik och känna dig väl förberedd i handledarrollen.

 • Plats: KomTek, Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2022-04-26

Projektledning

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2022-04-26

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-04-27

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2022-04-28

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2022-05-17

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2022-05-17