UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

UTVECKLA DITT ARBETSLIV

Vår mission är att få individer att växa – till nytta för både våra medlemsföretag och för vår region. Vi tycker att kompetensutveckling ska vara enkelt, en naturlig del av vardagen och ge mätbara resultat. Genom att utgå från ditt företags behov kan vi anpassa utbildningar efter just era önskemål. Vårt utbud består av kvalitetssäkrade utbildningar inom arbetsmiljö, data, ledarskap & personlig utveckling, marknad & kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och hr.

Ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker!

Inspireras av vår utbildningsbroschyr!

Datumsatta utbildningar: 27 st

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt...

 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-10-21

Excel avancerad

För dig som kan Excel bra och vill bli ännu bättre.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-10-22

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-10-22

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Räddningstjänsten Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-10-23

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-04

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-04

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Längd: 20h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-06

Arbetsrätt i praktiken

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del utav de lagar och avtal som finns gällande arbetsrätt.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-07

Ansvarskurs för arbetsledare och chefer

Utbildningen ger dig som arbetsledare kunskaper om aktuella lagar och regler för arbete med truck. Du får även kunskaper om olycksförebyggande åtgärder, arbetsledningens ansvar samt delegering.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-08

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-08

Excel för självlärda

Utbildningen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder Excel idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-12

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Längd: 24h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-14

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 15h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-14

Excel Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i Excel.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-18

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-19

Excel Fördjupning

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips och råd på hur du kan arbeta ännu effektivare i programmet.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-19

Kundbemötande och service

Att öka kunskapen om vikten av gott kundbemötande och min viktiga roll som ”första kontakten” med kunden.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-21

How to build your brand with video marketing on social media

A practical entry level education where you learn how to build brand awareness and attract customers with video marketing. You will develop your skills to develop an effective marketing strategy,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 11h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-26

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

 • Plats: TEK Kompetens, Birger Svenssons väg 34A, Varberg
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-26

Handledarutbildning

Teknikcollege nationella handledarutbildning syftar till att stärka handledare på företag i deras uppdrag. Utbildningen tar upp områden som handlar om att vara väl förberedd, arbetsmiljöfrågor och...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2019-11-28

Skapa Professionella presentationer med PowerPoint

För dig som vill lära dig skapa snygga, tydliga och professionella presentationer med PowerPoint.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2019-12-09

Elteknik för icke elektriker

Kursens ger dig grundläggande kunskaper i elteknik för att kunna förstå och genomföra felsökning och avhjälpande åtgärder på enklare elsystem.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2019-12-10

Anläggningsskötare- Automatiska brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap omanläggningens funktion, skötsel...

 • Plats: Räddningstjänsten Halmstad
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2020-02-12

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2020-02-26

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg...

 • Plats: Räddningstjänsten Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-03-11

Projektledning

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2020-03-24

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-13