Utbildningar

Utbildningar

UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

UTVECKLA DITT ARBETSLIV

Vår mission är att få individer att växa – till nytta för både våra medlemsföretag och för vår region. Vi tycker att kompetensutveckling ska vara enkelt, en naturlig del av vardagen och ge mätbara resultat. Genom att utgå från ditt företags behov kan vi anpassa utbildningar efter just era önskemål. Vårt utbud består av kvalitetssäkrade utbildningar inom arbetsmiljö, data, ledarskap & personlig utveckling, marknad & kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och hr.

Ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker!

Inspireras av vårens utbildningsbroschyr!

Datumsatta utbildningar: 34 st

Webbutbildning Diploma

Exklusivt för vår medlemmar! I samarbete med Diploma Group och IUC Kalmar så kan vi erbjuda en WebbPorta för våra medlemmarl innehållande över 350 webbutbildningar inom ett flertal olika kategorier...

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-03-31

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-04-04

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Halmstad Arena (mötesrum Aten), Växjövägen 11, 30244 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-05

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-04-06

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2023-04-06

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Nästa tillfälle: 2023-04-17

Office 365 & Teams på distans

Med Microsoft Teams och Office 365 finns alla möjligheter för att jobba effektivt på distans. Vi går igenom vilka funktioner som finns, hur det hänger ihop och även vilka verktyg som finns när man har...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2023-04-18

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarten), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-20

Microsoft 365 - Upplev den moderna arbetsplatsen

Upplev, testa, upptäck och experimentera med möjligheterna som finns med de olika apparna i Microsoft 365.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-25

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-04-26

Elteknik för icke elektriker

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i elteknik för att kunna förstå och genomföra felsökning och avhjälpande åtgärder på enklare elsystem.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-26

Hållbarhet för små och medelstora företag

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om hållbarhetsbegreppet och dess olika dimensioner. Du får en förståelse för och konkreta tips på hur du kan strukturera och utveckla hållbarhetsarbetet i din...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-05-03

Ansvarskurs

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-05

Excel Fördjupning

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips och råd på hur du kan arbeta ännu effektivare i programmet.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-09

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Längd: 17h30m
 • Nästa tillfälle: 2023-05-09

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110...

 • Plats: Digital
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-12

Outlook - få koll på inkorgen

Lär dig en beprövad metod för att hålla rent i Inkorgen. Dessutom lär du dig använda verktygen för att spara tid i Outlook. Med bra struktur och kunskap i Outlook slipper du lägga en massa onödig tid...

 • Plats: Teams
 • Nästa tillfälle: 2023-05-12

Psykosocial Arbetsmiljö

Hur hanterar vi psykisk ohälsa hos våra medarbetare? När bakgrunden till ohälsa nödvändigtvis inte ligger i arbetet utan även är kopplat till hemförhållanden eller underliggande sjukdomar. Oavsett vad...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-05-15

LinkedIn - online

Oavsett vad du vill nå ut med – en tjänst, en produkt, ett varumärke – är LinkedIn ett fantastiskt redskap för att kostnadseffektivt nå ut med ditt budskap mot precis rätt målgrupp. Vi hjälper dig...

 • Plats: Digitalt
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-23

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-05-23

Utvecklande Ledarskap (UL)

Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att utöva ett gott och framgångsrikt...

 • Plats: Centrala Göteborg
 • Nästa tillfälle: 2023-05-23

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-25

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet...

 • Plats: Digital
 • Nästa tillfälle: 2023-05-25

Principerna för klimatberäkning

Kursen ger dig en grundläggande kunskap i klimatberäkning med utgångspunkt i GHG-protokollet.

 • Plats: Digital
 • Nästa tillfälle: 2023-05-25

Excel Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i Excel.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-05-29

Arbete på väg (APV) Steg 1.1-1.3

Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-30

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-05-31

Susanne Pettersson - Presentationsteknik – konsten att tala inför grupp

De allra flesta kan lära sig att fånga en publik. Det gäller bara att lära sig hur! Och det är just det som den här utbildningen handlar om. Du kommer att få konkreta råd och verktyg att utveckla din...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-06-15

Personligt Resultat & Effektivitetsprogram - PREP

Vi vet att det idag finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-09-01

Projektledning

Den praktiskt inriktade projektledarutbildningen är fokuserad på det som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-09-13

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-09-20

Handledarutbildning

Handledarutbildningen ger dig kunskap och verktyg för att du på bästa sätt ska kunna ta emot elever på praktik och känna dig väl förberedd i handledarrollen.

 • Plats: TEK Kompetens, Birger Svenssons väg 34A (Ventilohuset), Varberg
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-09-21

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarten), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-10-04