Utbildningar

Utbildningar

UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

UTVECKLA DITT ARBETSLIV

Vår mission är att få individer att växa – till nytta för både våra medlemsföretag och för vår region. Vi tycker att kompetensutveckling ska vara enkelt, en naturlig del av vardagen och ge mätbara resultat. Genom att utgå från ditt företags behov kan vi anpassa utbildningar efter just era önskemål. Vårt utbud består av kvalitetssäkrade utbildningar inom arbetsmiljö, data, ledarskap & personlig utveckling, marknad & kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och hr.

Ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker!

Inspireras av höstens utbildningsbroschyr!

Datumsatta utbildningar: 27 st

Webbutbildning Diploma

Exklusivt för vår medlemmar! I samarbete med Diploma Group och IUC Kalmar så kan vi erbjuda en WebbPorta för våra medlemmarl innehållande över 350 webbutbildningar inom ett flertal olika kategorier...

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Halmstad Arena (mötesrum Aten), Växjövägen 11, 30244 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2022-11-28

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-11-28

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2022-11-29

Leda utan att vara chef

Utbildningen stärker dig i din roll som ledare samt ger dig trygghet i att leda utan att ha formellt personalansvar. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation och presentationsteknik.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2022-11-30

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Online

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: Swedish Oat Fiber AB, Båtafjordsvägen 12, Bua
 • Nästa tillfälle: 2022-12-01

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2022-12-02

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Nästa tillfälle: 2022-12-05

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2022-12-07

Ansvarskurs

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2022-12-12

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2022-12-15

Hjärt & Lungräddning, HLR

Utbildningen i Hjärt- och lungräddning ger dig kunskap om hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp och vad är en hjärtstartare är...

 • Plats: Slottsmöllan 10B (samma ingång som Gokarthallen), Halmstad
 • Längd: 2h
 • Nästa tillfälle: 2023-01-31

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-02-01

Business Excellence Program

Tillsammans med IHM Business School har vi på TEK kompetens skapat en utbildning inom företagande och affärsmässighet, som bygger på uttalade behov från små och medelstora företag, (SME). Business...

 • Plats: Hovs Hallar, Hovshallavägen 160, 26991 Båstad
 • Nästa tillfälle: 2023-02-01

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-02-07

Excel Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i Excel.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-02-07

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet...

 • Plats: Bredgatan 2 (Tullhuset), 302 50 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-02-08

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - Online

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

 • Plats: Digital
 • Nästa tillfälle: 2023-02-15

Projektledning

Den praktiskt inriktade projektledarutbildningen är fokuserad på det som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-03-07

Excel för självlärda

Utbildningen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder Excel idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 6h
 • Nästa tillfälle: 2023-03-13

Excel Fördjupning

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i Excel, samt tips och råd på hur du kan arbeta ännu effektivare i programmet.

 • Plats: Via Teams
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2023-03-14

Coachutbildning för internationell certifiering ”ACC Level 1 “ (f.d. ACC-certifiering)

COACHING är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad medvetenhet hos sig själv är en av grundbultarna i coachprocessen. Detta...

 • Plats: Göteborg
 • Nästa tillfälle: 2023-03-16

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarthallen), Halmstad
 • Längd: 17h30m
 • Nästa tillfälle: 2023-03-21

Personligt Resultat & Effektivitetsprogram - PREP

Vi vet att det idag finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-19

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E, samma som Gokarten), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-20

Microsoft 365 - Upplev den moderna arbetsplatsen

Upplev, testa, upptäck och experimentera med möjligheterna som finns med de olika apparna i Microsoft 365.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-25

Elteknik för icke elektriker

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i elteknik för att kunna förstå och genomföra felsökning och avhjälpande åtgärder på enklare elsystem.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-04-26