Vi erbjuder utbildningar inom flera olika områden. Tveka inte att ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker.

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Datumsatta utbildningar: 31 st
Utbildning Plats Nästa tillfälle Längd

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Plats: Hovs Hallar Nästa tillfälle: 2018-01-15 Längd: 48h

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-01-16

Heta Arbeten

Plats: Räddningstjänsten Halmstad Nästa tillfälle: 2018-01-17 Längd: 8h

Teamledarutbildning

Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-01-17 Längd: 20h

Excel Grund

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-02-05 Längd: 16h

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Plats: Halmstad Nästa tillfälle: 2018-02-08 Längd: 8h

Truckutbildning A+B, 2 dagar

Plats: Varberg Nästa tillfälle: 2018-02-09 Längd: 8h

Word, fördjupning

Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-02-26 Längd: 16h

Kundbemötande och service

Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-02-27 Längd: 8h

Truckförarutbildning A+B (e-truck, interaktiv truckutbildning)

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan Nästa tillfälle: 2018-02-27 Längd: 8h

OneNote

Plats: TEK, Birger Svenssons väg 34 A, Varberg Nästa tillfälle: 2018-03-07 Längd: 3h

Bättre arbetsmiljö – grundutbildning (BAM)

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan, Hstd Nästa tillfälle: 2018-03-08 Längd: 24h

Nya ISO 14001:2015 – komplettering för Intern revisorer

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-08 Längd: 4h

Nya ISO 9001:2015 komplettering för Intern revisorer

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-08 Längd: 4h

Excel för självlärda

Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-12 Längd: 9h

Outlook - Funktioner

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-12 Längd: 3h

Excel Fördjupning

Plats: Ventilo, Birger Svenssons väg 34 A, Varberg Nästa tillfälle: 2018-03-13 Längd: 16h

Leda utan att vara chef

Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-14 Längd: 16h

Skapa Professionella presentationer med PowerPoint

Plats: TEK, Birger Svenssons väg 34 A, Varberg Nästa tillfälle: 2018-03-15

LinkedIn - Grund

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan Nästa tillfälle: 2018-03-20 Längd: 3h30m

Lift- och fallskyddsutbildning

Plats: Falkenberg Nästa tillfälle: 2018-03-21 Längd: 8h

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan Nästa tillfälle: 2018-03-22 Längd: 8h

Office 365 - arbete i molnet

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-27

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Plats: TEK Kompetens, Vbg Nästa tillfälle: 2018-04-11 Längd: 32h

Truckförarutbildning - Ansvarskurs för arbetsledare och chefer

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan Nästa tillfälle: 2018-04-18 Längd: 3h30m

Truckförarutbildning repetition (teori)

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan Nästa tillfälle: 2018-04-18 Längd: 4h

Arbetsmiljöansvar för chefer

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan, Hstd Nästa tillfälle: 2018-04-19 Längd: 8h

Excel avancerad

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-04-23 Längd: 8h

Arbetsrätt

Plats: Tek Kompetens,Birger Svenssons väg 34 A, Varberg Nästa tillfälle: 2018-04-25 Längd: 8h

Arbetsmiljö och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Plats: TEK Kompetens, Varberg Nästa tillfälle: 2018-05-08

Projektledning

Plats: TEK, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-15 Längd: 32h