UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR

UTVECKLA DITT ARBETSLIV

Vår mission är att få individer att växa – till nytta för både våra medlemsföretag och för vår region. Vi tycker att kompetensutveckling ska vara enkelt, en naturlig del av vardagen och ge mätbara resultat. Genom att utgå från ditt företags behov kan vi anpassa utbildningar efter just era önskemål. Vårt utbud består av kvalitetssäkrade utbildningar inom arbetsmiljö, data, ledarskap & personlig utveckling, marknad & kommunikation, språk, säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling och hr.

Ta kontakt med oss ifall du inte hittar det du söker!

Inspireras av vår utbildningsbroschyr!

Datumsatta utbildningar: 25 st

Webbutbildning Diploma

I samarbete med Diploma Group och IUC Kalmar så kan vi erbjuda en WebbPortal innehållande över 300 webbutbildningar inom ett flertal olika kategorier där du enkelt kan utbildas när och var du vill.

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Räddningstjänsten i Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2020-04-01

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-04-02

Ansvarskurs

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-04-03

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-04-07

Truckförarutbildning repetition (teori)

Kursen ger dig som genomgått utbildning för motviktstruck en uppdatering av dina teoretiska kunskaper. Efter några år kan det vara klokt att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper, vilket bidrar...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2020-04-16

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att...

 • Plats: Hovs Hallar
 • Längd: 48h
 • Nästa tillfälle: 2020-04-20

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-04-23

Excel Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i Excel.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 16h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-05

Teamledarutbildning

I varje välfungerande team finns en stark teamledare. En person som lyssnar, peppar och får de medverkande att inspireras, utvecklas och sträva mot samma mål. Vår teamledarutbildning stärker dig i...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 20h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-05

ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått ADR 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-06

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-06

Coachande och motiverande samtal

Vill du lära dig metoder för att använda coachande och motiverande samtal i din ledarroll?

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2020-05-07

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Som chef är det viktigt att du är ansvarstagande, mottaglig och rättvis, samt fungerar som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur,...

 • Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-07

Teams

Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg, ett centrum för att samla allt gemensamt arbete på en plats, ett nav för samarbete i Office 365. Teams erbjuder bra kopplingar till övriga...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 3h30m
 • Nästa tillfälle: 2020-05-11

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-13

Marknadsföring i sociala medier

Sociala medier har exploderat och en aktiv och relevant närvaro kan ofta vara skillnaden mellan ett bra år eller neddragningar. Allt fler företag slåss om uppmärksamheten och det är viktigare än...

 • Plats: Grand Hotel, Stationsgatan 44, Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2020-05-19

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

 • Plats: Windings Anderstorp, Ågatan 11, Anderstorp
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-25

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 24h
 • Nästa tillfälle: 2020-05-27

Anläggningsskötare- Automatiska brandlarm

För skötsel och underhåll av anläggningen ska det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare). Dessa ska ha erforderlig utbildning och ha möjlighet att avsätta...

 • Plats: Räddningstjänsten Halmstad
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2020-06-03

Byggmiljösamordnare Bas P och Bas U

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, 302 31 Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-06-03

Kundbemötande och service

Du lär dig utveckla din professionella yrkesroll inom kundservice. Du får även lära dig att ge det lilla extra som gör den stora skillnaden!

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2020-06-04

Projektledning

Som projektledare är ingen dag den andra lik. Ett krävande, men inspirerande, uppdrag som kräver rätt metoder för att uppnå ett lyckat resultat. Med grundutbildningen i projektledning får du den...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 32h
 • Nästa tillfälle: 2020-09-01

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete

Utbildningen ger dig insikt om vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas, samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar. Utbildningen ger dig även en...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-09-10

Coachande Ledarskap

Utbildningen ger chefer kunskap samt färdighet i att leda på ett coachande sätt och skapa skarpa samtal med medarbetare och andra.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2020-10-14