Våra nätverk

Våra nätverk

ETT STORT UTBUD AV AFFÄRS- OCH YRKESNÄTVERK

Hos oss finns 35 olika yrkesnätverk där människor som arbetar med liknande saker möts och träffas för att utbyta erfarenheter, idéer och lära av varandra. De aktiva nätverken spänner över många olika branscher och yrken. Som nätverksdeltagare utvecklas man i sin yrkesroll och får möjligheten att tillsammans med andra diskutera nyheter inom ämnesområdet och yrket.

NÄTVERK FÖR MÅNGA OLIKA YRKESROLLER

Vi erbjuder professionella nätverk för dig som yrkesverksam och för olika verksamheter i Halland. Nätverken som vi driver är inom:
• Ekonomi
• Ledarskap
• Human resources (HR)
• Inköp
• Lager och logistik
• Projektledning
• Lean
• IT
• Hållbarhet

Vi strävar alltid efter att möta de behov som finns på arbetsmarknaden och nätverken styrs av efterfrågan. Därför är vi alltid öppna för förslag på att driva eller skapa fler nätverk. Om du har ett behov eller en idé om ett affärsnätverk inom ett visst yrkesområde som du inte hittar i aktuella nätverk så kontakta oss! Vi tar sedan reda på om det är något vi skulle kunna driva.

Aktuella nätverk: 19 st

Ej Datumsatta nätverk: 15 st