Vår historia

Vår historia

HUR ALLT STARTADE

Under 80- och 90-talet var det få sökande till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen i Halmstad. Samtidigt ökade kompetensförsörjningsbehovet i näringslivet i takt med teknikutvecklingen och en förändrad arbetsorganisation inom industrin. TEK skapades för att tillgodose behovet av utbildningar med hög kvalitet på nära avstånd och för att påverka söktrycket till tekniska yrkesprogram.

TEK:s förening och bolag registrerades 1996. Samma år rekryterades vår första VD till bolaget, Anders Stegmark. I starten fanns 11 medlemsföretag med oss och som än idag stöttar vår verksamhet och är medlemmar hos oss.