Ledarskap & personlig utveckling

Coachande ledarskap - UGIL

Coachande ledarskap - UGIL

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha och motivera en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiska och användbara ”verktyg” att använda inom sin arbetsplats.

Målgrupp

UGIL-kursen skräddarsys efter beställarens och deltagarens behov. Därmed uppnås större flexibilitet att följa gruppens utveckling och möta upp med behovsanpassat innehåll. Kursen bygger på en upplevelsebasera inlärningsmetod där teori, praktik och reflektion blandas för bästa utveckling.. Denna kurs är lämplig både för kollegor från samma företag och för en främlingsgrupp. Med flera deltagare från samma företag blir gruppdynamiska skeenden erfarenheter som återförs till arbetsplatsen. .

Innehåll

Kursen grundar sig på
• Nya SDI 2.0, styrkor, överdrivna styrkor
• Emotionell Intelligens
• Ledarskap 180° Feedback

Ämnen som kan beröras:
- Ledarskap och Medarbetarskap
- Ny i ledarrollen
- Effektiv kommunikation
- Värderingar
- Attityder
- Beteenden
- Emotionell Intelligens
- Förtroendeskapande åtgärder
- Gruppdynamik och dess inverkan på resultat
- Deltagarens sätt att hantera stress (kartläggning)
- Konstruktiv konflikthantering
- Ökad insikt om egna styrkor och överdrivna styrkor
- Individuell ledarstil
- Coachande ledarskap
- Hur egna motivationsmönster påverkar beteendet och ledarskapet
- Få erfarenhet av lärande, enskilt och i grupp
- Praktiska övningar

Internat- och konferenskostnad tillkommer.