Ledarskap & personlig utveckling

Nya Ledarskapet - Individuellt Program

Nya Ledarskapet - Individuellt Program

Nya Ledarskapet™ är ett utvecklingsprogram som bygger på personligt ledarskap.

Målgrupp

Ledare, medarbetare och team tränas i att leda sig själva och ta ett större eget ansvar för att skapa de resultat som krävs - och samtidigt må bra.

Innehåll

Konceptet bygger på modern psykologi på ett mycket framåtriktat och handlings- orienterat sätt. Pedagogiken är upplevelsebaserad och en grundbult är att deltagarna även ska få ökad insikt i, och förståelse för, hur de fungerar.

"Om du kan leda dig själv kan du även leda andra.”

Vi arbetar med följande ledarkompetenser:

• Målorientering – sätta mål, fokusera och gå från ord till handling!
• Vanor & Attityder – hur du brukar tänka och göra – dina beteenden!
• Tidshantering – hur effektivt använder du din tid – vad är viktigt och vad är bråttom…
• Personliga ledaregenskaper – fatta beslut, delegera, kommunicera, lära sig lyssna, ta initiativ, säga ja och nej…vad vill du träna på?


Hur går det till?

Ett träningsmaterial med tolv delar där övningar och olika verktyg kommer att användas på vägen. Läsning, lyssning och reflektioner görs av deltagarna mellan mötena vilket gör träningen tidseffektiv. Jag kommer till er vilket gör att träningen inte tar bort tid från det dagliga arbetet.

• Individuella intervjuer med deltagarna
• Gemensam eller individuell uppstart
• 7 individuella möten - 2 timmar per tillfälle
• Träningsmaterial: Pärm med 12 inspirerande kapitel, ljudbok med samma innehåll, självanalyser och övningar.
• Träningstid: 6-9 månader
• Chefsavstämning vid uppstart, halvtid och avslut

” Allt börjar när du börjar”

Programmet genomförs med löpande starter, kontakta oss för mer information.