Vi erbjuder utbildningar inom Teknik.

De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?

Vårt utbud

Förfina ditt urval

Ej datumsatta utbildningar: 20 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Utbildning

ADR Grundkurs

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

Till intresseanmälan

Att kunna läsa elscheman

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i att läsa och förstå elscheman.

Till intresseanmälan

Automation för operatörer

Deltagaren har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt och säkert i en automatiserad produktion.

Till intresseanmälan

Elsäkerhetsledare

Föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1 ställer krav på att de som utför elektriskt arbete har rätt elsäkerhetskompetens. Efter genomförd utbildning kan du som deltagare utses som elsäkerhetsledare för egna arbeten och för arbetslag i enlighet med de krav som gällande föreskrifter och standarder ställer.

Till intresseanmälan

Elunderhåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om felsökning och elunderhåll på maskinutrustning. Kursen erbjuder ett stort antal praktiska övningar.

Till intresseanmälan

FMEA - hitta och förhindra felen innan de uppstår

Kursen ger dig kunskaper om FMEA som är ett vedertaget och effektivt verktyg för att identifiera och förebygga fel.

Till intresseanmälan

Grundläggande Ritningsläsning och Mätteknik

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik med de vanligaste mätdonen.

Till intresseanmälan

Hydraulik, fortsättning

Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktioner inom elektrohydraulik kommer att behandlas så att deltagarna skall känna igen uppbyggnad av sekventiell styrning, kunna använda sig av väg-tid diagram och SFC (Sequential Function Chart). Deltagaren skall kunna utnyttja den elektriska/elektroniska styrenheten samt kunna programmera enkla styrningar. I denna utbildning kommer även analoga signaler att användas tillsammans med proportionalventiler. Deltagaren lär sig känna till faror vid hastighetsreglering och hur man inverterar signaler för att uppnå maximal säkerhet.

Till intresseanmälan

Maskinsäkerhetskrav – maskindirektivet, riskbedömning och riskreducering av nya, begagnade och ombyggda maskiner

Kursen baseras på de obligatoriska krav som Maskindirektivet ställer. Du som deltar får kunskaper om dess innehåll samt olika metoder för riskbedömning och riskreducering samt kännedom kring hur direktiv, föreskrifter och standarder inom området påverkar företagets verksamhet vid utveckling, konstruktion och ombyggnad av maskiner.

Till intresseanmälan

Modern industriell hydraulik (Hydraulik, grundkurs)

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt med hydraulik i produktionen.

Till intresseanmälan

Modern produktionsteknik

Kursen ger dig kunskaper om ett antal olika metoder för att arbeta med förbättringsprogram och effektivisering inom produktion.

Till intresseanmälan

Pneumatik i automatiserade system (fortsättningskurs)

Till intresseanmälan

Pneumatik modern industriell (Pneumatik - grundkurs)

Kursen ger grundläggande kunskaper om pneumatik och innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar.

Till intresseanmälan

Riskutbildning halt väglag

Kursen ger dig ökad kunskap kring körning vid halt väglag. Du får med dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper, då utbildningen innehåller körning på vinterväglag.

Till intresseanmälan

Tekniska utbildningar inom Teknologisk Institut

TEK har ett etablerat samarbete när det gäller mer specialiserade tekniska utbildningar och har möjlighet att erbjuda ett rabatterat kurspris till våra medlemmar vid anmälan via oss. Några av de utbildningar som vi kan erbjuda är: Dimensionering av värmeinstallationer Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer Betongutbildning Plastgjutning Teoretisk kyl- och värmepumpteknik Injustering av luftflöden Styrteknik OVK – Bygglagstiftning inför ny – och omcertifiering m.fl. Kontakta oss för mer information eller gör en intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig!

Till intresseanmälan

YKB - Fortbildning Delkurs 1: Sparsam körning

Kursdeltagaren får ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Till intresseanmälan

YKB - Fortbildning Delkurs 2: Godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning.

Till intresseanmälan

YKB - Fortbildning Delkurs 3: Lagar och regler

Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter.

Till intresseanmälan

YKB - Fortbildning Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Kursdeltagaren får information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete.

Till intresseanmälan

YKB - Fortbildning Delkurs 5: Trafiksäkerhet och kundfokus

Vi tar upp riskerna i trafiken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs.

Till intresseanmälan