TEKNIK

TEKNIK

HÄNG MED I UTVECKLINGEN

Vi erbjuder utbildningar inom Teknik som är anpassade efter branschens normer och standarder.
De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.
Ej datumsatta utbildningar: 15 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

ADR Grundkurs

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

Automation för operatörer

Deltagaren har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt och säkert i en automatiserad produktion.

Elsäkerhetsledare

Föreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1 ställer krav på att de som utför elektriskt arbete har rätt elsäkerhetskompetens. Efter genomförd utbildning kan du som deltagare utses som...

Elunderhåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om felsökning och elunderhåll på maskinutrustning. Kursen erbjuder ett stort antal praktiska övningar.

FMEA - hitta och förhindra felen innan de uppstår

Kursen ger dig kunskaper om FMEA som är ett vedertaget och effektivt verktyg för att identifiera och förebygga fel.

Hydraulik, fortsättning

Efter kursen skall deltagaren känna till olika typer av pumpar, deras för- och nackdelar samt olika styrningar. De vanligaste funktioner inom elektrohydraulik kommer att behandlas så att deltagarna...

Maskinsäkerhetskrav – maskindirektivet, riskbedömning och riskreducering av nya, begagnade och ombyggda maskiner

Kursen baseras på de obligatoriska krav som Maskindirektivet ställer. Du som deltar får kunskaper om dess innehåll samt olika metoder för riskbedömning och riskreducering samt kännedom kring hur...

Pneumatik i automatiserade system (fortsättningskurs)

Riskutbildning halt väglag

Kursen ger dig ökad kunskap kring körning vid halt väglag. Du får med dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper, då utbildningen innehåller körning på vinterväglag.

Tekniska utbildningar inom Teknologisk Institut

TEK har ett etablerat samarbete när det gäller mer specialiserade tekniska utbildningar och har möjlighet att erbjuda ett rabatterat kurspris till våra medlemmar vid anmälan via oss. Några av de...

YKB - Fortbildning Delkurs 1: Sparsam körning

Kursdeltagaren får ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

YKB - Fortbildning Delkurs 2: Godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning.

YKB - Fortbildning Delkurs 3: Lagar och regler

Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller...

YKB - Fortbildning Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Kursdeltagaren får information om vikten av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbete.

YKB - Fortbildning Delkurs 5: Trafiksäkerhet och kundfokus

Vi tar upp riskerna i trafiken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?