Ledarskap & personlig utveckling

EnergyManagement

EnergyManagement

Vad är skillnaden mellan att hinna och att orka? Oavsett om du leder andra eller dig själv har du en viktig tillgång som kan ge stor effekt både på dig själv och din omgivning. Energi! Lär dig mer om vanor som skapar positiv energi och som gynnar både effektivitet och välbefinnande.

Målgrupp

För dig som vill få en ökad förståelse i vad som påverkar just din energinivå och hur du framgångsrikt kan arbeta både med att öka din egen och dina kollegors positiva energi.

Innehåll

- Om konsten att öka den positiva energin
EnergyManagement handlar om att få ut så mycket som möjligt av sig själv, och sin organisation, utan att öka stress och slitage. Helt enkelt konsten att skaffa vanor som skapar positiv energi och som gynnar både effektivitet och välbefinnande!

EnergyManagement har en vetenskaplig grund inom området hälsopromotion som ger kunskap om hur hälsa skapas med perspektivet må bra och fungera som bäst. Med EnergyManagement kan man ta kontroll över faktorer som påverkar den individuella energin och arbetsgruppens positiva laddning. Det gör att arbetsglädjen och effektiviteten höjs medan stressnivåerna sänks.

Under denna heldag får du:
- en introduktion till EnergyManagement
- ökad förståelse för vad som påverkar vår energi
- inspiration till att börja jobba med faktorer som laddar både liv och arbetsliv med extra kraft, samt att starta processen
- en tankeväckande energiinjektion som är till nytta i din roll på arbetet, men också i livet utanför jobbet
- tips och idéer på vad kollegor emellan kan göra för att energimässigt stärka varandra och bygga en kultur som främjar framgång och välbefinnande

Deltagarna arbetar utifrån arbetsmaterialet ”Min personliga EnergyManagement-inventering” och får möjlighet att tänka på sig själva och sin egen energi. Slutligen får alla hjälp med att komma igång med en första energigivande vana.

”Utbildare Annica Gilbertsson har bland annat arbetat med Alfa Laval som har jobbat med EnergyManagement sedan 2011. Alfa Laval Finance Sweden har sedan år tillbaka EnergyManagement i sin strategi. ”

EnergyManagement