Ledarskap & personlig utveckling

Konflikter och konflikthantering

Konflikter och konflikthantering

Under kursens gång lär sig deltagarna bland annat vad en konflikt är, vilka konflikter det finns, vad som händer i konflikter och om det kan finnas något positivt med konflikter.

Innehåll

• Vad är en konflikt?
• Vad finns det för konfliktstilar? Vad har jag för konfliktstil?
• Konflikttriangeln (A-B-C-triangeln)
• Vad kan vi göra när det blir destruktiva konflikter på arbetsplatsen?
• Hur kan vi förebygga konflikter på arbetsplatsen?
• Hur präglar konflikter en arbetsplats?
• Kommunikation som verktyg
• Hur kan jag gå från att medverka i destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter?