Genom våra nätverk får du möjlighet att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter med andra i liknande yrkesroller och på så sätt kompetensutvecklas. Just nu har vi 40 olika yrkesnätverk igång. Alla branschöverskridande.

Välkommen att kontakta oss!


Vårt utbud

Förfina ditt urval
Planerade nätverksträffar: 20 st
Nätverksträff Plats Nästa tillfälle Längd

Personalchefer, Norr

Plats: Derome Nästa tillfälle: 2018-05-29 Längd: 2h

Excel nätverk

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-06-01 Längd: 16h

Ekonomichefer, Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2018-06-07 Längd: 2h

Ledningssystem

Plats: Hotell och Restaurang Hovs Hallar TEMA Ledningens genomgång hur utföra/agenda nya ISO 9001/14001 Nästa tillfälle: 2018-06-07

Marknadsnätverk

Plats: Vagabond Nästa tillfälle: 2018-06-07 Längd: 2h

Marknadsföring

Plats: TEK kompetens Nästa tillfälle: 2018-06-13

HR-personal Norr

Plats: Ventilo Gert Nästa tillfälle: 2018-06-14

Lager och Logistik nätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2018-09-05

Livsmedelssäkerhet och hygien

Plats: Meddelas senare Nästa tillfälle: 2018-09-05

Ledarnätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2018-09-06

Rehab nätverk

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-09-06 Längd: 4h

Verksamhetsutveckling inom Hållbarhetsfrågor

Plats: Nästa tillfälle: 2018-09-11 Längd: 2h

IT-ansvariga, Syd

Plats: Meddelas senare Nästa tillfälle: 2018-09-12

Säljare/säljchefer

Plats: Lernias nya lokaler Nästa tillfälle: 2018-09-14

Projektledare Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2018-09-17

IT-nätverk, Norr

Plats: Meddelas senare Nästa tillfälle: 2018-09-18 Längd: 2h

Ekonomichefer, Syd

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-09-19 Längd: 12h

Personalchefer Syd

Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Halmstad Nästa tillfälle: 2018-09-19

HR specialister

Plats: Länsförsäkringar Halmstad Nästa tillfälle: 2018-09-20

Kommunikationsnätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2018-10-17