Genom våra nätverk får du möjlighet att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter med andra i liknande yrkesroller och på så sätt kompetensutvecklas. Just nu har vi 40 olika yrkesnätverk igång. Alla branschöverskridande.

Välkommen att kontakta oss!


Vårt utbud

Förfina ditt urval
Planerade nätverksträffar: 22 st
Nätverksträff Plats Nästa tillfälle Längd

Produktionschefer

Plats: Kattegattgymnasiet TEMA Kompetensförsörjning Nästa tillfälle: 2018-02-27

Livsmedelssäkerhet och hygien

Plats: TEK kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-02-28

Ekonomichefer, Norr

Plats: Euromaster Nästa tillfälle: 2018-03-01 Längd: 2h

IT-nätverk, Norr

Plats: Ventilo, Birger Svenssons väg 34 A TEMA "Min roll som IT-chef" Nästa tillfälle: 2018-03-01 Längd: 2h

Ständiga förbättringar -LEAN

Plats: Studiebesök Unnaryd Modell. Nästa tillfälle: 2018-03-07 Längd: 4h

Personalchefer, Norr

Plats: Ringhals Nästa tillfälle: 2018-03-14 Längd: 2h

Ekonomichefer, Syd

Plats: Halmstad Kylteknik Nästa tillfälle: 2018-03-15 Längd: 12h

Ledningssystem

Plats: Berte Qvarn, Berte 311 67 Slöinge TEMA Hållbarhets begreppet ur ett Livscykelperspektiv Nästa tillfälle: 2018-03-19

Projektledare Norr

Plats: Nästa tillfälle: 2018-03-19

Marknadsföring

Plats: Lernia Nästa tillfälle: 2018-03-20

Elkraft

Plats: Meddelas senare TEMA Vi återkommer med tema Nästa tillfälle: 2018-03-23

Personalchefer Syd

Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Halmstad Nästa tillfälle: 2018-04-11

Ledarnätverk

Plats: Halmstad Gummifabrik Nästa tillfälle: 2018-04-12

HR-personal Norr

Plats: Ventilo Gert Nästa tillfälle: 2018-04-13

Inköpschefer

Plats: DH Solutions TEMA ERP (Enterprise Resource Planning, inköp och digitalisering). Nästa tillfälle: 2018-04-17 Längd: 16h

Lager och Logistik nätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2018-04-18

HR specialister

Plats: Nästa tillfälle: 2018-04-24

Verksamhetsutveckling inom Hållbarhetsfrågor

Plats: Nästa tillfälle: 2018-05-15 Längd: 2h

Kommunikationsnätverk

Plats: Fattighuset, gymnastiksalen. TEMA Om varumärkesbyggande och att arbeta med personas. Nästa tillfälle: 2018-05-16

Rehab nätverk

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-17 Längd: 4h

IT-ansvariga, Syd

Plats: Hannells IT Nästa tillfälle: 2018-05-24

Excel nätverk

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-25 Längd: 16h