NÄTVERK

NÄTVERK

GÅ MED I ETT AV VÅRA AFFÄRSNÄTVERK & YRKESNÄTVERK

Med TEK Kompetens får du möjlighet att träffa andra i din yrkesroll för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap. Genom att delta i något av våra affärsnätverk i Halmstad och Varberg utvecklas du och tar vara på den kompetens som finns i gruppen. Medlemmarna i nätverket hjälper varandra med att bevaka nyheter inom specifika områden och diskuterar de senaste trenderna inom respektive bransch. Ni utvecklas tillsammans och knyter kontakter mellan företagen och organisationerna som deltar i nätverket.

ETT STORT UTBUD AV AFFÄRS- OCH YRKESNÄTVERK

Just nu har vi cirka 30 olika yrkesnätverk igång inom många olika branscher och yrken.
Är du intresserad av att gå med i ett nätverk för att utvecklas i din yrkesroll? Då är du varmt välkommen att kontakta oss redan idag.

NÄTVERK FÖR MÅNGA OLIKA YRKESROLLER

Vi tillhandahåller professionella nätverk för yrkesfolk och organisationer i Halland. Vi erbjuder bl.a. nätverk inom följande områden:

• Ekonomi • Ledarskap • HR • Inköp • Lager och logistik • Projektledning • Lean • IT • Hållbarhet •

Vi försöker ständigt att möta de behov som finns på marknaden och våra nätverk styrs av efterfrågan. Har du en idé om ett affärsnätverk inom ett visst yrkesområde som vi inte erbjuder idag är du välkommen att göra en intresseanmälan så ser vi om det finns fler som har detta behov.
Aktuella nätverk: 28 st

Ekonomichef Koncern

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Nätverket hjälper...

Ekonomichefer Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Nätverket hjälper...

Ekonomichefer Syd

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Nätverket hjälper...

Elkraft

Tillsammans med yrkeskollegor inom elområdet sker lärande genom studiebesök och erfarenhetsutbyte med fokus på både ny teknik och nya sätt att arbeta.

Fokus Ledarskap Norr

För dig som kontinuerligt vill utvecklas i rollen som ledare. I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter i ledarskapet med stort fokus på erfarenhetsutbyte. Målet är ett...

Fokus Ledarskap Syd

För dig som kontinuerligt vill utvecklas i rollen som ledare. I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter i ledarskapet med stort fokus på erfarenhetsutbyte. Målet är ett...

HR specialister

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

HR-chefer Falkenberg

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

HR-chefer Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

HR-chefer Syd

Ständigt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR i andra typer av verksamheter.

HR-personal Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för lärande och erfarenhetsutbyte tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är en av de fundament som kommer att driva utvecklingen framåt. Tidigare har mycket handlat om att minska klimatavtrycken där allt fler branscher går samman för en gemensam färdplan...

Inköp och Lager- och logistik

Nätverket ger stort utbyte av erfarenheter inom inköp, lager och logistik i allt från långsiktigt arbete, framtidsspaning och praktiska lösningar i vardagen. Tillsammans med yrkeskollegor inom olika...

IT-ansvariga

Kontinuerlig kompetensutveckling för dig som ansvarig inom IT. Tillsammans med yrkeskollegor från olika branscher kan du få inblick i nya sätt att arbeta, upptäcka nya smarta lösningar och stöd för...

Ledningsstöd

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från olika arbetsplatser. Nätverket...

Ledningssystem

Utveckling av Kvalitet och Miljö ligger i fokus för detta nätverk där just arbete med Ledningssystem är basen. Genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och expertkompetens i nätverket blir träffarna...

Monitor

I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter med affärssystemet Monitor. Fokus ligger i att lära nytt genom erfarenhetsutbyte och att på olika sätt få exempel som du kan ta med dig...

Platschefer

Nätverket ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra i liknande roll som du själv. Kompetensutvecklingen sker inom en bredd av frågor i allt som rör verksamhetsutveckling och ledarskap där...

Power 365 Excel

Lärandenätverk för dig som jobbar med Excel och/eller Power BI och vill utveckla dina kunskaper samt se möjligheterna i programmen. Vi kommer även att titta på andra appar och program i Microsoft 365,...

Produktion

Nätverket fokuserar på din roll som ansvarig inom produktion, vilket ger en bredd kring kompetensutveckling i allt från kompetensförsörjning, säkerhet, ledarskap och produktionseffektivitet.

Projektledare Norr

Nätverket ger dig som Projektledare kontinuerlig kompetensutveckling inom såväl ledarskap som projektmetodik. Genom erfarenhetsutbyte med övriga deltagare får du inblick i nya sätt att arbeta och leda...

Rehab

Nätverket erbjuder konkret stöd i Rehab-frågor där erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är nycklar för kompetensutveckling. Deltagarna och nätverksledaren blir en unik resurs för dig i ditt...

Strategisk HR

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR i andra typer av verksamheter. Fokus...

Ständiga förbättringar -LEAN

Ständiga förbättringar får dubbel betydelse i nätverket. Genom erfarenhetsutbyte får du som driver utveckling kring Lean och ständiga förbättringar idéer, inspiration och kunskap kring hur ni kan...

Underhållschefer

Ständigt lärande genom erfarenhetsutbyte tillsammans med andra inom din yrkesroll. Hur arbetar andra och vad kan vi lära oss av varandra för att hela tiden bli bättre. Deltagarna kommer från olika...

VD Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Du nyttjar nätverket för att...

VD Syd

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Du nyttjar nätverket för att...

VD Ägarledda företag Syd

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket tillför du ny kompetens till din verksamhet och har möjlighet att använda nätverket för att lyfta dina frågeställningar och...