NÄTVERK

NÄTVERK

NÄTVERKA & VÄX MED DITT FÖRETAG

Med TEK Kompetens får du möjlighet att träffa andra i din yrkesroll för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap.
Genom nätverket utvecklas vi och tar vara på den kompetens som finns i gruppen. Vi hjälper varandra med att bevaka nyheter inom våra specifika områden och diskuterar de senaste trenderna. Just nu har vi 35 olika yrkesnätverk igång.
Är du intresserad av att gå med? Välkommen att kontakta oss!
Aktuella nätverk: 22 st

Ekonomichef Koncern

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Nätverket hjälper...

Ekonomichefer Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Nätverket hjälper...

Ekonomichefer Syd

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket får du möjligheter till erfarenhetsutbyte och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Nätverket hjälper...

Elkraft

Tillsammans med yrkeskollegor inom el-området sker lärande genom studiebesök och erfarenhetsutbyte med fokus på både ny teknik och nya sätt att arbeta.

Excel

Nätverket blandar utbildning och erfarenhetsutbyte och träffarna genomförs i form av workshops. Syftet är att kontinuerligt uppdatera sig och utveckla både sina kunskaper och arbetssätt med hjälp av...

HR specialister

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

HR-personal Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för lärande och erfarenhetsutbyte tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

Hållbarhet

Fokus blir allt större på Hållbarhet och målet med nätverket är att ge dig som ansvarar för att driva frågor inom området möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur vi arbetar med hållbarhet från...

IT-ansvariga Norr

Kontinuerlig kompetensutveckling för dig som ansvarig inom IT. Tillsammans med yrkeskollegor från olika branscher kan du få inblick i nya sätt att arbeta, upptäcka nya smarta lösningar och stöd för...

IT-ansvariga Syd

Kontinuerlig kompetensutveckling för dig som ansvarig inom IT. Tillsammans med yrkeskollegor från olika branscher kan du få inblick i nya sätt att arbeta, upptäcka nya smarta lösningar och stöd för...

Ledare

För dig som kontinuerligt vill utvecklas i rollen som ledare. I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter i ledarskapet med stort fokus på erfarenhetsutbyte. Målet är ett...

Ledningssystem

Utveckling av Kvalitet och Miljö ligger i fokus för detta nätverk där just arbete med Ledningssystem är basen. Genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och expertkompetens i nätverket blir träffarna...

Personalchefer Falkenberg

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

Personalchefer Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

Personalchefer Syd

Ständigt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR i andra typer av verksamheter.

Produktionschefer

Nätverket fokuserar på din roll som ansvarig inom produktion, vilket ger en bredd kring kompetensutveckling i allt från kompetensförsörjning, säkerhet, ledarskap och produktionseffektivitet.

Projektledare Norr

Nätverket ger dig som Projektledare kontinuerlig kompetensutveckling inom såväl ledarskap som projektmetodik. Genom erfarenhetsutbyte med övriga deltagare får du inblick i nya sätt att arbeta och leda...

Rehab

Nätverket erbjuder konkret stöd i Rehab-frågor där erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är nycklar för kompetensutveckling. Deltagarna och nätverksledaren blir en unik resurs för dig i ditt...

Strategisk HR

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR i andra typer av verksamheter. Fokus...

Ständiga förbättringar -LEAN

Ständiga förbättringar får dubbel betydelse i nätverket. Genom erfarenhetsutbyte får du som driver utveckling kring Lean och ständiga förbättringar idéer, inspiration och kunskap kring hur ni kan...

Underhållschefer

Ständigt lärande genom erfarenhetsutbyte tillsammans med andra inom din yrkesroll. Hur arbetar andra och vad kan vi lära oss av varandra för att hela tiden bli bättre. Deltagarna kommer från olika...

VD Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Du nyttjar nätverket för att...

Nätverksträffar: 7 st
Nedanstående nätverk kan du se som en idébank. Genomförande av nätverk styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.