Genom våra nätverk får du möjlighet att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter med andra i liknande yrkesroller och på så sätt kompetensutvecklas. Just nu har vi 40 olika yrkesnätverk igång. Alla branschöverskridande.

Välkommen att kontakta oss!


Vårt utbud

Förfina ditt urval
Planerade nätverksträffar: 23 st
Nätverksträff Plats Nästa tillfälle Längd

Elkraft

Plats: Meddelas senare TEMA Studiebesök på Stenas nya anläggning Nästa tillfälle: 2018-03-23

Personalchefer Syd

Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Halmstad Nästa tillfälle: 2018-04-11

Ledarnätverk

Plats: Halmstad Gummifabrik TEMA Studiebesök Nästa tillfälle: 2018-04-12

HR-personal Norr

Plats: Ventilo Gert Nästa tillfälle: 2018-04-13

Säljare/säljchefer

Plats: Varbergs Stadshotell TEMA Hur behålla de kunder man sålt till en gång? Nästa tillfälle: 2018-04-13

Inköpschefer

Plats: DH Solutions TEMA ERP (Enterprise Resource Planning, inköp och digitalisering). Nästa tillfälle: 2018-04-17 Längd: 16h

Lager och Logistik nätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2018-04-18

Marknadsnätverk

Plats: Varberg, Lokal meddelas senare. TEMA Kommunikation, sociala medier, bygga personliga varumärken. Nästa tillfälle: 2018-04-19 Längd: 2h

HR specialister

Plats: Nästa tillfälle: 2018-04-24

Ekonomichefer, Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2018-04-26 Längd: 2h

Projektledare Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2018-05-07

Underhållschefer

Plats: Nästa tillfälle: 2018-05-09

Ekonomichefer, Syd

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-15 Längd: 12h

Verksamhetsutveckling inom Hållbarhetsfrågor

Plats: Nästa tillfälle: 2018-05-15 Längd: 2h

Kommunikationsnätverk

Plats: Fattighuset, gymnastiksalen. TEMA Om varumärkesbyggande och att arbeta med personas. Nästa tillfälle: 2018-05-16

Rehab nätverk

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-17 Längd: 4h

IT-ansvariga, Syd

Plats: Hannells IT Nästa tillfälle: 2018-05-24

IT-nätverk, Norr

Plats: Hannells IT Nästa tillfälle: 2018-05-24 Längd: 2h

Personalchefer, Norr

Plats: Derome Nästa tillfälle: 2018-05-29 Längd: 2h

Marknadsföring

Plats: Nästa tillfälle: 2018-05-30

Excel nätverk

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad TEMA Diagram + Power BI Desktop Nästa tillfälle: 2018-06-01 Längd: 16h

Ledningssystem

Plats: Hotell och Restaurang Hovs Hallar Nästa tillfälle: 2018-06-07

Livsmedelssäkerhet och hygien

Plats: Meddelas senare Nästa tillfälle: 2018-09-05