Genom våra nätverk får du möjlighet att utbyta idéer, kunskaper och erfarenheter med andra i liknande yrkesroller och på så sätt kompetensutvecklas. Just nu har vi 40 olika yrkesnätverk igång. Alla branschöverskridande.

Välkommen att kontakta oss!


Vårt utbud

Förfina ditt urval
Planerade nätverksträffar: 27 st
Nätverksträff Plats Nästa tillfälle Längd

Marknadsnätverk

Plats: Bildepån, Varberg. TEMA Kundupplevelsen är allt. Nästa tillfälle: 2017-10-26 Längd: 2h

Personalchefer, Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2017-11-07 Längd: 2h

Personalchefer, Syd

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-07

Ekonomichefer, Norr

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-09 Längd: 2h

Ledarnätverk

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad TEMA ”våra olika lärstilar”. Olika lärstilar Nästa tillfälle: 2017-11-09

Marknadsföring

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-09

IT-nätverk, Norr

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-15 Längd: 2h

IT-ansvariga, Syd

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-16

HR-personal Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2017-11-17

Ekonomichefer, Syd

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-21 Längd: 12h

Inköpschefer

Plats: Plats meddelas senare Nästa tillfälle: 2017-11-21 Längd: 16h

Verksamhetsutveckling inom Hållbarhetsfrågor

Plats: TEK kompetens, Birger Svenssons väg 34A, Varberg Nästa tillfälle: 2017-11-21 Längd: 2h

Livsmedelssäkerhet och hygien

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-22

Personalchefer Syd 2

Plats: TEK Kompetens Nästa tillfälle: 2017-11-22

Underhållschefer

Plats: Stora Enso Paper TEMA Vibrationsanalys Nästa tillfälle: 2017-11-22

Ständiga förbättringar -LEAN

Plats: Nolato, Ängelholm TEMA Teamarbete Nästa tillfälle: 2017-11-23 Längd: 4h

Lager- och Logistikansvariga Syd

Plats: Plats meddelas senare Nästa tillfälle: 2017-11-24

Säljare/säljchefer

Plats: Nästa tillfälle: 2017-11-24

Ledningssystem

Plats: Celsa Steel Service TEMA ”Arbetsmiljöarbete i praktiken” Arbetsmiljöfokus Nästa tillfälle: 2017-11-27

Projektledare Norr

Plats: Ventilo Nästa tillfälle: 2017-11-27

HR specialister

Plats: Studiebesök Gekås, Ullared Nästa tillfälle: 2017-11-30

Teamledarnätverk

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad TEMA Grupputveckling Nästa tillfälle: 2017-11-30

Excel nätverk

Plats: TEK, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2017-12-01 Längd: 16h

Produktionschefer

Plats: Hanson och Möhring TEMA Förbättringsarbete Nästa tillfälle: 2017-12-05

Kommunikationsnätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2017-12-06

Rehab nätverk

Plats: Nästa tillfälle: 2017-12-07 Längd: 4h

Elkraft

Plats: Meddelas senare TEMA Vi återkommer med tema Nästa tillfälle: 2018-03-23