Ledarskap & personlig utveckling

Krishantering för ledningsgrupper

Krishantering för ledningsgrupper

I denna utbildning ges en genomgång av krishanteringens grunder utifrån de tre olika stadierna; före, under och efter en kris.

Målgrupp

För dig som ingår i en ledningsgrupp eller liknande och vill kunna hantera kriser i företaget på ett strukturerat sätt.

Innehåll

- Vad är en kris?
- Hur man kan organisera krishanteringsarbetet i företaget
- Krav och ansvar i arbetsmiljöarbetet gällande krishantering
- De olika rollerna i krishanteringsarbetet
- Hur individer på olika sätt kan reagera i krissammanhang

Kursmaterial:
Krigsdokumentation som checklista utifrån krisplanens innehåll
Handlingsplan
Underlag till ett pressmeddelande
Vad man ska tänka på vid mediakontakter

Utbildningen genomförs i första hand med företagsanpassat upplägg och kan även genomföras online via verktyget Microsoft Teams.

Krishantering för ledningsgrupper