Nya hem 2019

Nya hem 2019
Kvalitetssäkrade utbildningar

Kvalitetssäkrade utbildningar

Aktuella utbildningar
Nätverka & Väx<br>med andra företag

Nätverka & Väx
med andra företag

Om våra nätverk
Vi skapar utveckling

Vi skapar utveckling

Om oss

Nyheter

SÅ ÖKAR DU EFFEKTIVITETEN MED EN APP

SÅ ÖKAR DU EFFEKTIVITETEN MED EN APP

Missa inte chansen många företag har tagit. Du kan nu under våren delta i tre kostnadsfria workshops!
5 tips till bättre inlärning med dina kollegor

5 tips till bättre inlärning med dina kollegor

Vi uppmuntrar till lärande tillsammans och vill därför dela med oss av värdefulla tips som du kan ta med dig oavsett om du går en internutbildning eller en utbildning hos oss.
Så får du bidrag till våra arbetsmiljöutbildningar

Så får du bidrag till våra arbetsmiljöutbildningar

Från och med den 1 januari 2021 går det att ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA Försäkring.

Nätverk & Utbildningar

Seminarie
Karakuri IoT
Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Läs vidare

Seminarie
Strategiska mätetal
Hur mäter ni idag? En framgångsrik användning av mätetal påverkas t.ex. av vad syftet med nyckeltalet är, hur det kommuniceras och visualiseras och vilka som är involverade i det arbetet. Genom tydlighet i nyckeltalssystemet kan du uppnå bättre effektivitet. I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås, därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi.

Läs vidare

TILLSAMMANS

TILLSAMMANS

Vi tror att samarbete gör oss starkare. När vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål blir vi framgångsrika.

• Vi finns nära dig
• Vi får människor att mötas
• Vi står för öppenhet
ENGAGEMANG

ENGAGEMANG

Vårt mål är att göra skillnad - genom att dela med oss av vår kompetens och skapa möjligheter för andra att växa.

• Vi bryr oss
• Vi gör det möjligt
• Vi är nyfikna
KVALITÉT

KVALITÉT

Vi kvalitetssäkrar det vi levererar och arbetar ständigt för att bli bättre.

• Vi är pålitliga
• Vi jobbar långsiktigt
• Vi gör det enkelt