Ledarskap & personlig utveckling

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Varför har vi medarbetasamtal vad syftar de till. Under dagen får vi bekanta oss med olika sätt att hålla medarbetarsamtal och kopplingen till lönesamtal. Kan samtalen användas som styrmedel för chefen? Vi går från företagets övergripande visioner/strategier, via gruppen ned till individuell nivå.

Målgrupp

Chefer och ledare som vill öka sin förståelse för medarbetarsamtalets möjligheter och betydelse som strategisk styrinstrument.

Innehåll

•Gruppdialog
•Medarbetarsamtal koppling till kompetenskartläggning
•Medarbetarsamtalens koppling till lönesamtal
•Målet med medarbetarsamtalet
•Förberedelser
•Genomförande & Uppföljning
•Målet med lönesamtalet
•Förberedelser
•Genomförande