Ledarskap & personlig utveckling

Praktiskt Ledarskap – Coachande förhållningssätt

Praktiskt Ledarskap – Coachande förhållningssätt

Utbildningen ger dig inspiration och praktiska verktyg för att arbeta mer coachande i rollen som ledare. Verktygen är enkla, vilket gör att du direkt kan komma igång och använda dem i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är erfaren ledare i rollen som ex. mellanchef, gruppchef, teamledare, projektledare. Du har med dig någon form av ledarutbildning / erfarenhet som ledare men behöver inspiration och fler verktyg för att hjälpa dina medarbetare att prestera bättre.

Innehåll

Dag 1

Verktyg och metoder för att motivera och hjälpa dina medarbetare att prestera bättre

·
Få verktyg i hur du upptäcker samt startar upp en dialog med medarbetare som underpresterar eller har andra bekymmer
· Genomgång och träning på olika ledarskapsverktyg – underlag för att förebygga och hjälpa andra att klara pressade situationer
· Genomgång av hållbart och situations-/personanpassat ledarskap
· Hur du kan integrera olika metoder i ditt ledarskap

Så blir du tydligare i din roll som coach/ledare

· Skillnader i rollen som coach/ledare eller chef
· Olika metoder för att coacha dig själv och andra
· Genomgång av grundläggande coachfärdigheter
· Hur utveckla ett coachande förhållningssätt?
· Genomgång på de vanligaste coachverktygen samt några ytterligare skarpa och hur du utvecklar dem till en nivå till.
· Få andra att prestera bättre med hjälp av coachverktygen
· Utveckla din kommunikation som coach och kunna se potentialen hos olika personlighetsbeteenden
· Att få hjälpmedel att utveckla sin egen kompetens i frågeteknik i det coachande samtalet
· Träning i att lyssna aktivt i samtalet

Dag 2

Nya verktyg i den coachande rollen – när du känner att du har kört fast!

· Att kunna ta upp besvärliga och ömtåliga problem med medarbetare samt få dem belysta och få konstruktiv återkoppling på lösningar
· Du får olika kognitiva verktyg för att hantera medarbetare som gått på ”tvären”
· Du får olika metoder och verktyg för att hantera medarbetare som t.ex. inte sköter sitt jobb, mår dåligt, är stressade, har problem med samarbetet med andra, för mycket frånvaro.
· Utveckla dina styrkor i coachingsituationer och coachingsamtalet
· Hur coacha personer i grupp?
· Olika metoder för att coacha och få en grupp att enas om beslut

Utveckla din förmåga att använda feed-back som ett verktyg i ledarskapet

· Verktyg för att jobba effektivare med feed-back utifrån ledarrollen
· Verktyg hur jag kan öka förståelsen och kunskapen om hur hantera sina medarbetare under förändring

Metodik: Korta teoretiska genomgångar varvas med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och många övningar utifrån egna erfarenheter. I metodiken ingår övningar som bygger på olika motivationshöjande verktyg från KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) och ACT – Acceptance and Commitment Therapy)