Aktuella projekt

Vi driver flera utvecklingsprojekt med fokus på att stötta små- och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag i Halland. Projektens innehåll bygger på företagens behov att utveckla sin verksamhet genom tex marknad, digitalisering, produktion eller robotisering. Det vi lär oss i projekten blir sedan nytta för våra medlemmar genom nya utbildningar, nätverk och erbjudanden som baseras på den senaste forskningen och med metoder som ger resultat.

Digitaliseringsprogram (Tillväxtverket/ERUF)

35 timmars coachning av expert, seminarier och erfarenhetsutbyte med andra deltagare i syfte att utveckla företagets verksamhet med fokus på digitalisering och digital teknik.

Mer information och anmälan

Marknadslyftet (ERUF, Region Halland)

39 västsvenska företag har fått unik och konkret hjälp att utveckla sin produkt eller marknad av noga utvalda experter. Vi är nu i fas 2 där 25 företag får ytterligare stöd i det praktiska genomförandet av sina handlingsplaner.

Digiresan Kompetens (ESF)

Kompetensutvecklingsaktiviteter för företagens medarbetare för, om och i digitalisering. Stöd i jämställdhetsfrågor, kompetensverktyg samt effektiva och flexibla lärformer.

TEK Catalyst (ERUF)

Företagen erbjuds att göra en företagsanalys och en produktionsanalys som tittar på nuläge, målsättningar, hinder och framtagning av handlingsplaner kombinerat med coachning.

Smart Industri i Halland (Tillväxtverket)

Utveckla företagens konkurrenskraft och attraktivitet som arbetsgivare genom fördjupat samarbete med kommunerna och samverkan med elever från Teknikcollege. Det kommer även att byggas upp en struktur för uppsökande verksamhet. Teknikworkshops och Innovation Camps kommer också att arrangeras.


Projekten finansieras av Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Vår systerorganisation IUC Halland är projektägare eller samverkanspart i de fall vi inte själva äger projekten.

Läs mer om projekten här