Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

VERKSAMHETSUTVECKLING I HALLAND

TEK Kompetens driver flera utvecklingsprojekt med fokus på att stötta små- och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland. Projektens innehåll bygger på era behov att utveckla era verksamheter inom olika områden. Det vi lär oss i projekten blir sedan nytta för er genom nya utbildningar, nätverk och erbjudanden som baseras på den senaste forskningen och med metoder som ger resultat.

Är du säker på att du vill utveckla verksamheten men osäker på vilket projekt som passar? Du är välkommen att kontakta oss så matchar vi era behov!

VI ÄR EN DEL AV IUC SVERIGE

Vår systerorganisation IUC Halland står under TEK Kompetens paraply och fungerar som projektägare eller samverkanspart. IUC Halland är ett utvecklingscentrum som ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. IUC Halland jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos företag genom att:

• Utföra behovsanalyser
• Ge förslag på vägar att komma vidare
• Skapa projekt
• Underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning
• Stödja med att hitta utvecklingsmedel

VÅRA MEDFINANSIÄRER

Projekten finansieras av Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

KOMPA HALLAND

Detta projekt vänder sig till främst små och medelstora företag som är ekonomiskt drabbade av coronakrisen.

Syftet med detta projekt är att minska de negativa effekterna av coronakrisen inom näringslivet i Halland. Målet är att stärka er personals kompetens och deras position på arbetsmarknaden.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland, de halländska kommunerna och TEK.

I projektet genomförs det kompetensutvecklingsinsatser för er personal och organisation för att stärka er i coronakrisen i det halländska näringslivet.

Kompa Halland erbjuder er personal kostnadsfria utbildningar utifrån de kompetensbehov som finns bland de anställda.

Vilka branscher vänder sig detta projekt till?
Projektet riktar sig till företag inom alla branscher men extra fokus ligger på följande branscher:

- Besöksnäringen
- Tillverkningsindustrin
- Logistikföretag
- Detaljhandeln

Vilka områden kan er personal få utbildning inom?
Två stora trender i dagens näringsliv är digitalisering och automation. Om er personal har behov av att höja sin kompetens inom något av dessa områden har vi flera utbildningar tillgängliga.

I Kompa Halland finns det inga begränsningar på utbildningsområden. Exempel på kompetenshöjande utbildningar vi kan ge er personal är:

- Marknadsföring
- Webbutveckling
- Projektledning
- Programmering
- Hållbarhet
- Språk