ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖ

SKAPA EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Vi erbjuder utbildningar inom Arbetsmiljö. Du får kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten.
De flesta av våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.
Ej datumsatta utbildningar: 7 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Byggmiljösamordnare Bas P och Bas U

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen är en grundläggande lag för politiker och tjänstemän i kommunen. Den här kursdagen kommer att ge dig en bra kunskapsgrund så att du förstår hur den påverkar och reglerar vår...

Härdplastutbildning – Arbetsmiljörisker

Härdplastutbildningen är utformad för personer som leder eller utför arbete där allergiframkallande kemiska produkter förekommer. Fokus är på såväl kunskap utifrån lagen som det dagliga arbetet i...

Kommunallagen

Kommunallagen är den grund som alla anställda och förtroendevalda har att förhålla sig till i sitt arbete. Med andra ord – det är viktigt att känna till kommunallagens innebörd och regler.

Offentlighet- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är grundläggande för arbetet i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till chefer, handläggare och anställda i kommunen som har behov av kunskap i ämnet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

Rehabilitering på arbetsplatsen

Händer det att ni ställs inför rehabiliteringsfrågor i arbetet? Behöver ni kunskap om hur ni ska jobba praktiskt med dem på ett effektivt sätt? Då är det här utbildningen för er!

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?