ARBETSMILJÖ

ARBETSMILJÖ

UTBILDNINGAR - ARBETSMILJÖ

Vi erbjuder utbildningar inom Arbetsmiljö. Våra kurser och utbildningar ger dig kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter. De flesta av våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

SKAPA EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Vi erbjuder utbildningar där du lär dig hur en trygg och säker arbetsmiljö bidrar till resultatet för verksamheten. En bra arbetsmiljö leder till nöjdare medarbetare och lägre sjukfrånvaro vilket gör det lättare att nå målen för verksamheten. Ett exempel på denna typ av utbildning är Arbetsmiljöansvar för chefer som ger dig insikter och verktyg för att skapa en god arbetsmiljö på er arbetsplats.

FÖR VEM PASSAR UTBILDNINGEN?

Våra utbildningar inom arbetsmiljö vänder sig till dig som på något sätt arbetar med, eller har ansvar för, arbetsmiljön på arbetsplatsen. Våra utbildningar passar dig som är chef, arbetsledare, skyddsombud eller del av ledningsgruppen.

OM VÅRA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Hos oss kan du utbilda dig inom systematiskt miljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, bättre arbetsmiljö och mycket mer. Vi erbjuder utbildningar på plats i våra/era lokaler eller på distans via dator. Gör som många företag och organisationer i Halmstad, Varberg och andra orter i Halland och gå en utbildning hos oss på TEK Kompetens.

ANSÖK OM BIDRAG TILL VÅRA UTBILDNINGAR

Från och med den 1 januari 2021 kan du ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA Försäkring. Vi på TEK Kompetens är godkända utbildningsarrangörer av AFA och våra utbildningar går därmed att söka stöd för. Stödet gäller för såväl öppna som företagsanpassade och gäller både för utbildning som sker på plats och digitalt.
Datumsatta utbildningar: 6 st

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), 302 31 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2021-10-21

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Online

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för...

 • Plats: Digital via Teams
 • Nästa tillfälle: 2021-10-26

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2021-10-28

Hälsofrämjande arbete

Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete, därför är det viktigt att aktivt arbeta med hälsan på arbetsplatsen. När det är en naturlig del av kulturen på jobbet så minskar risken för...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B (ingång E), 302 31 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2021-11-09

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - Online

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir...

 • Plats: Digital via Teams
 • Nästa tillfälle: 2021-11-10

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Visst är det viktigt med en trivsam arbetsplats med friska och välmående medarbetare? En miljö som bidrar till glädje på kontoret och som drivs av ett hållbarhetstänk. Med grundutbildningen i BAM...

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (Ingång E), Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2021-12-06
Ej datumsatta utbildningar: 6 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Hittar du inte en utbildning som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig!