Ledarskap & personlig utveckling

Alkohol och drogutbildning

Alkohol och drogutbildning

Alkohol- och drogutbildning ger för chefer en grund för hur man ska agera och upptäcka problem på en arbetsplats.

Målgrupp

Chefer inom privat och offentlig verksamhet.

Innehåll

Bruk-Missbruk-Beroende

- En allmänbildande plattform läggs för förståelse av olika konsumtionsnivåer, dess konsekvenser och behov av åtgärder.
Tidigare och tydliga arbetsrelaterade tecken på missbruk

- Genomgång av de tecken som kan uppmärksammas på arbetsplatsen vad gäller arbetsprestationer och beteende.
Chefens roll och ansvar

- Vad innebär chefens roll och ansvar?

- När och hur agerar man?
Samtalsmetodik

- Hur genomför chefen ett samtal om missbruk med en anställd på ett så kompetenssätt som möjligt?
Vad krävs för att öka chanserna till ett bra resultat av samtalet?

- Vilket stöd kan man få av NMC och andra aktörer?

- Förslag till behandlingskontrakt.
Diskussion