Ledarskap & personlig utveckling

Ledarskap som skapar exceptionella resultat

Ledarskap som skapar exceptionella resultat

Ledarskap utan att leda sig själv effektivt riskerar att endast överföra ditt eget ineffektiva ledarskap vidare till andra. Om du har en tydlig och välkommunicerad riktning, och ett gott personligt ledarskap ökar möjligheten att leda på ett effektivt sätt och skapa engagemang och effektivitet i den organisation du leder.

Målgrupp

För dig som vill både förstå dig själv och dina medarbetare för att kunna leda effektivt och skapa engagemang.

Innehåll

Ledarskap handlar om att leda på 3 nivåer; Leda mot resultat, leda mig själv och leda andra.

Steg 1:
- Sätta mål och leda mot resultat
- Engagera medarbetarna
- Bygg ditt varumärke

Steg 2:
- Tro på att du kan
- Bete dig som en ledare
- Skapa effektiva vanor

Steg 3:
- Led gruppen
- Hantera den dagliga verksamheten
- Coacha individen

Utbildningen genomförs i första hand med företagsanpassat upplägg och kan även genomföras online via verktyget Microsoft Teams.