Ledarskap & personlig utveckling

Praktisk konflikthantering

Praktisk konflikthantering

Att hantera konflikter är en del av livet, oavsett om det handlar om livet utanför jobbet eller arbetslivet. I den här kursen i konflikthantering tar vi utgångspunkt i Thomas Jordans teorier om konflikter och konflikthantering och vi varvar teorier med erfarenhetsutbyte och praktiska ”verktyg”, fokus är praktisk nytta.

Målgrupp

Kursen är för dig som möter konflikter i din vardag – alla som vill förstå dessa bättre samt få verktyg för att hantera dem på bra sätt i framtiden, samt önskar förstå eller förbättra någon av dina relationer.

Innehåll

För att du ska kunna applicera erfarenheter och kunskaper på verkliga situationer kopplas utbildningens innehåll till deltagarnas verklighet. Under kursens gång varvar vi teori diskussioner, reflektion med praktiska övningar.

• Vad är en konflikt och vad driver den?
• Hur utvecklas konflikter?
• Att gå ifrån destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter
• Hur vi kan hantera alla de känslor som sätts igång
• Olika typer av konflikter
• Perspektivets betydelse i konflikt
• Vad finns det för konfliktstilar? Vad har jag för konfliktstil?
• Använd din emotionella intelligens till att gå från destruktiva till konstruktiva konflikter
• Feedbacktrappan
• Hur kommunikation kan skapa eller lösa konflikter.
• Konflikthanteringssamtalet
• Hur kan negativa/onödiga konflikter förebyggas

Praktisk konflikthantering