VERKSAMHETS­UTVECKLING & HR

VERKSAMHETS­UTVECKLING & HR

HANTERA DIN VERKSAMHETS UTMANINGAR

Vi erbjuder utbildningar inom Verksamhetsutveckling som ger dig kunskaperna och strategierna du behöver för att skapa hållbara och resurseffektiva förändringar i din organisation.
De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.
Ej datumsatta utbildningar: 18 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Agil produktutveckling- Scrum för hårdvara

För dig som är intresserad av agila arbetssätt och Scrum för produktutveckling av hårdvaruprodukter. Du får lära dig Scrumramverket genom att arbeta med ett praktiskt exempel under tre sprintar.

Ekonomi - Grund

Utbildningen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat.

Ekonomiutbildning för chefer

Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp...

Familjeföretag, en outnyttjad resurs och potential.

Familjeföretag har resurser och potentialer som andra företag saknar. Det finns där naturligt och fungerar som drivkraft, vilja och engagemang. Den här utbildningen syftar till att synliggöra,...

Hållbarhetskommunikation steg 1

En djupdykning i hur företag kan kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete på ett effektivt och korrekt sätt.

Hållbarhetskommunikation steg 2

Nu kommer en fristående fortsättning på förra årets uppskattade utbildning i hållbarhetskommunikation. Under denna eftermiddag fördjupar vi oss i hur man kan få med hela organisationen med på tåget i...

Informationssäkerhet

Denna kurs ger dig en grundläggande förståelse för hur du kan strukturera arbetet med informationssäkerhet för att leva upp till aktuella lagkrav och för att skydda ditt företags viktigaste tillgång -...

Inköp grund

Inköp grund är en utbildning kring inköp för alla i din organisation som kommer i kontakt med inköpsfrågor. För dig som är ny som inköpare eller för dig som arbetar med inköp men inte har funktionen...

Internrevision av ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö 14001:2015

Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att kunna genomföra interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 på ditt företag.

Lean, Värdeflödesanalys Workshop

Kursen ger dig kunskaper och möjlighet att träna på hur man göra värdeflödesanalyser.

Livscykelanalys - Förstå och genomföra

Utbildning som ger dig kunskaper i att genomföra, beställa och förstå en LCA.

Lönekartläggning

Denna heldagsutbildning ger dig praktisk kunskap om hur du gör en lönekartläggning som uppfyller Diskrimineringslagens krav.

Medarbetarskap och ledarskap Att styra med värderingar!

Nya Dataskyddsförordningen GDPR - Actionnätverk

Syftet med Actionnätverket för den nya Dataskyddsförordningen är att företagen ska få hjälp att komma igång och genomföra de åtgärder som måste utföras enligt den nya lagen. Nätverket träffas åtta...

Nya ISO 14001:2015 – komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Nya ISO 9001:2015 komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Certifieringsutbildning som ger dig ökad kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete och ger verktyg för ett mer professionellt styrelsearbete.

Styrelseverkstad

Genom utbildningen får du stöd att gå från ord till handling i att starta upp ett aktivt styrelsearbete i ditt företag.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?