VERKSAMHETS­UTVECKLING & HR

VERKSAMHETS­UTVECKLING & HR

HANTERA DIN VERKSAMHETS UTMANINGAR

Vi erbjuder utbildningar inom Verksamhetsutveckling som ger dig kunskaperna och strategierna du behöver för att skapa hållbara och resurseffektiva förändringar i din organisation.
De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.
Ej datumsatta utbildningar: 15 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Agenda 2030

Hur du ska du använda Agenda 2030 som verktyg för ett stärkt hållbarhetsarbete i din verksamhet?

Arbetsrätt i praktiken

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del utav de lagar och avtal som finns gällande arbetsrätt.

Ekonomi - Grund

Utbildningen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat.

Ekonomiutbildning för chefer

Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp...

Entreprenadjuridik I - Grundkurs

En bred och grundläggande utbildning i Entreprenadjuridik

Informationssäkerhet

Denna kurs ger dig en grundläggande förståelse för hur du kan strukturera arbetet med informationssäkerhet för att leva upp till aktuella lagkrav och för att skydda ditt företags viktigaste tillgång -...

Inköp grund

Inköp grund är en utbildning kring inköp för alla i din organisation som kommer i kontakt med inköpsfrågor. För dig som är ny som inköpare eller för dig som arbetar med inköp men inte har funktionen...

Internrevision av ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö 14001:2015

Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att kunna genomföra interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 på ditt företag.

Kommunicera hållbarhet

Genom att kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och intresseväckande sätt stärker ni varumärket och inspirerar andra. Allt fler företag bygger sin kommunikation på hållbarhetsarbetet och...

Livscykelanalys - Förstå och genomföra

Utbildning som ger dig kunskaper i att genomföra, beställa och förstå en LCA.

Lönekartläggning

Denna heldagsutbildning ger dig praktisk kunskap om hur du gör en lönekartläggning som uppfyller Diskrimineringslagens krav.

Nya ISO 14001:2015 – komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Nya ISO 9001:2015 komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Detta är en certifieringsutbildning som ger dig ökad kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete och ger verktyg för ett mer...

Strategidagen - snabbaste vägen till lönsamma affärer!

Med en väl beprövad modell baserad på forskning och med erfarenhet av hundratals företag erbjuder vi en strategidag. Under denna späckade dag kommer vi att gå igenom er situation idag, er målbild,...

Hittar du inte en utbildning som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig!