Ledarskap & personlig utveckling

Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

Utbildningen ger chefer kunskap samt färdighet i att leda på ett coachande sätt och skapa skarpa samtal med medarbetare och andra.

Målgrupp

Chefer och ledare som vill utveckla sitt coachande ledarskap och på ett ännu bättre sätt än i dag erbjuda sina medarbetare stöd i deras utveckling.

Innehåll

Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina coachfärdigheter och sin kommunikation för att med hjälp av coachande ledarskap för att på ett ännu bättre sätt än i dag kunna erbjuda sina medarbetare stöd i deras utveckling. Deltagarna ska efter kursen ha ett språk för sitt coachande förhållningssätt, utvecklat sina coachingtekniker och känna sig trygga i att använda dem.

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning ska kunna bidra till att utveckla sina medarbetare så att dessa på ett konstruktivt och självständigt sätt kan utveckla sina respektive karriärer, skapa positivt resultat, stärka sina kundrelationer och känna att deras företag även fortsättningsvis är den mest attraktiva arbetsgivaren för dem.

De viktigaste grundläggande coachfärdigheterna presenteras och tränas genom praktiska övningar. De viktigaste färdigheterna är:
Skapa förtroende och tillit
* Närvaro och aktivt lyssnande
* Kraftfulla frågor
* Planera och sätta mål
Skapa medvetenhet

- Vad är coachande ledarskap och varför använda det? Hur stöttar det ledarskapet?
- Vikten av förtroende och hur vi skapar det?
- Om att lyssna och återberätta. Olika nivåer av lyssnande.
- Närvaro. Hur vi tränar på att vara närvarande och varför det är viktigt.
- Kraftfulla frågor. Vad det är och varför det fungerar.
- Skapa medvetenhet.
- Sätta effektiva mål som motiverar.

Teori varvas med en hel del praktiska övningar för att utveckla både kunskap och färdighet i att leda på ett coachande sätt.

UTBILDARE
Ylva Beck är konsult, säljare och säljcoach, författare och talare. Och den första kvinnliga deltagaren i den stenhårda seglingstävlingen Global Challenge som går jorden runt mot vind och ström. På land har Ylva jobbat som personalchef och med affärsutveckling i såväl stora som små bolag. Hon är civilekonom från Göteborg med studier även i Tyskland, England Nya Zeeland och Ecuador. Ylva Becks ämnen är bl.a. motivation och ledarskap i extrema situationer, kulturer och kulturkrockar.