Ledarskap & personlig utveckling

Mångkulturella möten

Mångkulturella möten

Hur kan vi hantera varandras olikheter och närma oss varandra? De mångkulturella mötena handlar om möjligheter och svårigheter. Genom en ökad förståelse för varför personer agerar på ett visst sätt och varför jag agerar på ett annat sätt gör att mötet blir enklare. Utbildningsdagen syftar till att förenkla och förbättra de dagliga mötena med människor från andra kulturer. Dagarna varvas med teori och konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med människor ifrån andra kulturer än sin egen.

Innehåll

• Vad är ett kulturmöte?
• Hur påverkas den kulturella identiteten i samband med migration?
• Gruppcentrerade och individcentrerade tankesätt, vad innebär det
• Om familjestruktur och individens roll i olika kulturer.
• Vad händer i möten mellan gruppcentrerade och individcentrerade tankesätt
• Vad innebär det till exempel att vara artig i olika kulturer
• Vad betyder skam och skuld i olika kulturer?
• Vad är privat och offentligt i olika kulturer?
• Vad innebär hedersbegreppet?
• Familjen utifrån ett kulturellt perspektiv- Vilka roller har män och kvinnor i olika kulturer
• Majoritet & marginaliserade
• Hur stor roll har vårt eget perspektiv på våra tankar och lösningar
• Hur kan mångfalden tillföra nya perspektiv och kompetenser?
• Fördomar - har jag några fördomar?
• Skall vi leta efter likheter eller skillnader?
• Hur hanterar jag det jag inte begriper?
• Hur kan vi arbeta vidare med de mångkulturella mötena i vardagen?

En och en halvdags utbildning.
Första dagen får vi till oss mycket teori och fakta. Var och en får med sig en reflekterande fråga tills andra tillfället då vi tittar närmare på om vi har några fördomar och hur vi själva kan tänka och bidra i dessa frågor.