SÄKERHET

SÄKERHET

UTBILDNINGAR - SÄKERHET

Vi erbjuder utbildningar inom Säkerhet. Våra utbildningar följer de lagar och regler som krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete med säkerheten först. De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

BRANDSKYDDSUTBILDNINGAR

Vi har flera utbildningar inom brandsäkerhet, exempelvis Brandfarliga arbeten, Brandskyddskontrollant, Föreståndare brandfarlig vara men erbjuder även mer grundläggande utbildningar såsom Allmän brandkunskap.

ELSÄKERHET

Elsäkerhet är ett viktigt område som omgärdas av ett strikt regelverk. Vi erbjuder många utbildningar inom el och elsäkerhet för dig som arbetar med elinstallationer och liknande. Vi har övergripande utbildningar inom elsäkerhet såväl som mer nischade utbildningar inom ESA 17, Elsäker arbetsmiljö och Elansvar.

TRUCKFÖRARUTBILDNINGAR & TRAVERSFÖRARUTBILDNINGAR

Våra truckförarutbildningar passar dig som är förare av motviktstruck, stödbenstruck, skjutstativtruck med mera. Denna typ av utbildning innehåller både teori och praktiska moment och lämpar sig både som grundutbildning och repetitionsutbildning.

Vi erbjuder även traversförarutbildning enligt ISO 9926-1 som ger grundläggande kunskaper inom handhavande, materialhantering samt lastkoppling. Denna utbildning innehåller både teori och praktiska övningar och lämpar sig väl för personen som utför lyft och transport med traverser.

LIVSMEDELSHYGIEN & HACCP

För dig som arbetar i storkök, restaurangkök eller med livsmedelshantering erbjuder vi grundkurser i livsmedelshygien samt utbildningar inom HACCP.
Datumsatta utbildningar: 8 st

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2023-05-29

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Halmstad Arena (mötesrum Aten), Växjövägen 11, 30244 Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2023-06-01

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110...

 • Plats: Digital
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-06-02

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-06-07

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-06-12

Ansvarskurs

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2023-06-15

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2023-06-16

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2023-06-19
Ej datumsatta utbildningar: 23 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Allmän Brandkunskap

Kursen ger deltagaren kunskaper att förebygga samt minimera konsekvenserna vid brand. Utbildningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska övningar.

Anläggningsskötareutbildning

Syftet med utbildningen är att ge er kunskap om regler funktioner och hantering av era automatiska brandskyddsanläggningar, så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen bör genomföras...

Arbete i slutna utrymmen - grund

Utbildning i lagar och regler samt säkerhet kring arbete i slutna utrymmen.

Arbete på väg (APV) Steg 1.1-1.3

Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför...

Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ger dig de kunskaper som krävs för att kunna vara brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Brandskyddskontrollant

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och...

Brandskyddssamordnare -SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) Distans

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg...

Elansvar översikt

Kursen ger dig en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete

Utbildningen ger dig insikt om vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas, samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar. Utbildningen ger dig även en...

Elsäkerhet

Utbildning kring vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar.

Elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet

Kursen ger dig en inblick i den svenska ellagstiftningen och gör att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns. Dessutom erhåller du kunskaper om de faror som kan...

ESA 17

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett verktyg för att förebygga skador till följd av el och som klarlägger både organisation och roller samt vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. Det är ett...

Fallskyddsutbildning

Här lär du dig allt du behöver veta om personligt fallskydd. När den skall användas och hur den skall användas. Utbildningen börjar med teori och avslutas med praktik där du får öva på firning och...

Föreståndare brandfarlig vara på bensinstationer

Genom kursen erhåller du som föreståndare den kunskap som krävs för att hanteringen av brandfarlig vara skall kunna ske på ett betryggande sätt.

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av...

Grundkurs i livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt.

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap ger dig bred kunskap i hur du förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

HACCP i praktiken

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Hjärt & Lungräddning, HLR

Utbildningen i Hjärt- och lungräddning ger dig kunskap om hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp och vad är en hjärtstartare är...

HLR & Förstahjälpen

Utbildningen i Första hjälpen (L-ABCDE) och hjärt-lungräddning (HLR) ger deltagaren kunskap för att känna trygghet i att hjälpa personer med skador eller lindriga sjukdomar men också att kunna rädda...

Ställningsutbildning - Online

Allmän ställningsutbildning som motsvarar kraven på ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter.

Säkra lyft

Säkra lyft och lasthantering för dig som arbetar med lyftredskap.

Truckförarutbildning repetition (teori)

"Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions-...

Hittar du inte en utbildning som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig!