Vi erbjuder utbildningar inom Säkerhet

De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Datumsatta utbildningar: 7 st
Utbildning Plats Nästa tillfälle Längd

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

Plats: Räddningstjänsten Falkenberg Nästa tillfälle: 2018-11-13 Längd: 8h

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Plats: Räddningstjänsten Halmstad Nästa tillfälle: 2018-11-21 Längd: 8h

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Du kommer att få genomföra praktiska övningar.

Plats: Jönköpingsvägen 126 33134 Värnamo Nästa tillfälle: 2018-11-29 Längd: 7h

Heta Arbeten

Heta Arbeten ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand samt behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten.

Plats: Halmstad Nästa tillfälle: 2018-12-04 Längd: 7h

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Kursen är en auktoriserad utbildning för liftar enligt Liftutbildningsrådet. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Nästa tillfälle: 2018-12-04 Längd: 8h

Truckförarutbildning A+B (e-truck, interaktiv truckutbildning)

Kursen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs på egen hand framför datorn. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och avslutas med uppkörning.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B Nästa tillfälle: 2018-12-05 Längd: 8h

ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått ADR 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-03-07

Ej datumsatta utbildningar: 31 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Utbildning

Allmän Brandkunskap

Kursen ger deltagaren kunskaper att förebygga samt minimera konsekvenserna vid brand. Utbildningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska övningar.

Till intresseanmälan

Anläggningsskötare- Automatiska brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap omanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Till intresseanmälan

Anläggningsskötareutbildning

Syftet med utbildningen är att ge er kunskap om regler funktioner och hantering av era automatiska brandskyddsanläggningar, så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen bör genomföras innan man går in i rollen som anläggningsskötare. Vi rekommenderar även att man uppdaterar sig regelbundet.

Till intresseanmälan

Arbete i slutna utrymmen - grund

Utbildning i lagar och regler samt säkerhet kring arbete i slutna utrymmen.

Till intresseanmälan

Arbete på väg Nivå 1+2

Målgrupp Kursen vänder sig till all personal som arbetar på och vid väg där Trafikverket är väghållare.

Till intresseanmälan

Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ger dig de kunskaper som krävs för att kunna vara brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Till intresseanmälan

Brandskyddskontrollant

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Till intresseanmälan

Elansvar översikt

Kursen ger dig en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Till intresseanmälan

Elsäkerhet

Utbildning kring vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar.

Till intresseanmälan

Elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet

Kursen ger dig en inblick i den svenska ellagstiftningen och gör att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns. Dessutom erhåller du kunskaper om de faror som kan finnas vid arbete med El.

Till intresseanmälan

ESA 14 grundkurs

Komplett ESA 14 kurs för dig som inte genomgått ESA tidigare. Vi går igenom både ESA Grund och ESA Arbete grundligt.

Till intresseanmälan

ESA 14 repetition och uppdatering

Repetition av tidigare genomgången ESA 05 med uppdatering på nyheter i ESA 14, 1 dag.

Till intresseanmälan

Fallskyddsutbildning (arbete på hög höjd), 3 timmar

Kursen ger dig viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Till intresseanmälan

Föreståndare brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga varor krävs enligt lag tillstånd om mängden överskrider vissa volymer. Om tillstånd krävs behövs det då även en föreståndare för dessa varor, som ska ha tillräcklig kunskap och kompetens.

Till intresseanmälan

Föreståndare brandfarlig vara på bensinstationer

Genom kursen erhåller du som föreståndare den kunskap som krävs för att hanteringen av brandfarlig vara skall kunna ske på ett betryggande sätt.

Till intresseanmälan

Grundkurs i livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt.

Till intresseanmälan

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap ger dig bred kunskap i hur du förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Till intresseanmälan

HACCP i praktiken

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Till intresseanmälan

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

Till intresseanmälan

Hjärt-lungräddning

För dig som behöver kunskaper om hur man räddar liv genom hjärt- lungräddning.

Till intresseanmälan

HLR Hjärt och lungräddning

Utbildningen i hjärt- och lungräddning ger dig kunskaper hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp, placerar en person i stabilt sidoläge samt vad är en hjärtstartare är och hur den fungerar. Våra utbildare är alla behöriga instruktörer i hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer samt har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet och är utbildade brandmän och/eller brandskyddsledare. För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori och praktik.

Till intresseanmälan

HLR, luftvägsstopp och användning av hjärtstartare

Efter utbildningen ska varje deltagare behärska teknikerna som används vid HLR och luftvägsstopp, vara motiverad att starta HLR samt kunna använda en hjärtstartare på ett säkert sätt.

Till intresseanmälan

Härdplastutbildning

Kursen vänder sig till dem som hanterar eller leder arbete med härdplaster eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

Till intresseanmälan

Lastsäkring

Under utbildningen lär du dig olika metoder för lastsäkring och hantering av lastsäkringsutrustning. Kursen behandlar även ansvarsfördelning vid skador på gods och du får genomföra tillämpningsövningar.

Till intresseanmälan

Motorsåg AB

Från och med den 1 jan 2015 måste den som använder motorsåg i jobbet eller sågar på annans mark ha ett motorsågskörkort (AFS 2012:01 - Användning av motorkedjesågar och röjsågar) Denna utbildning innefattar såväl utbildning som uppkörning för nivå AB.

Till intresseanmälan

Ställningsbyggande

Kursen ger övergripande kunskaper inom ställningsbyggande. Du lär dig aktuella regelverk såväl som planering och säkerhet samt vilka olika ställningstyper och arbetsmetoder du kan använda.

Till intresseanmälan

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen. Vi erbjuder utbildning för dig som fungerar som ansvarig eller kontrollant. Du går en effektiv utbildning i komprimerad form. I utbildningen får du färdiga verktyg för att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete på din arbetsplats.

Till intresseanmälan

Truckförarutbildning - Ansvarskurs för arbetsledare och chefer

Kursen ger dig som arbetsledare kunskaper om aktuella lagar och regler för arbete med truck. Du får även kunskaper om olycksförebyggande åtgärder, arbetsledningens ansvar samt delegering.

Till intresseanmälan

Truckförarutbildning repetition (teori)

Kursen ger dig som genomgått utbildning för motviktstruck en uppdatering av dina teoretiska kunskaper.

Till intresseanmälan

Truckförarutbildning, (repetition-teori och körning)

Kursen är en repetition av Truckförarutbildning B. Du går även igenom arbetsledningens ansvar, delegering samt arbetsmiljölagen och truckföreskrifterna. Utbildningen varvar teori med praktik.

Till intresseanmälan

Truckutbildning A+B, 2 dagar

Truckutbildningen baseras på nya truckläroplanen TLP 10 vilken är uppdelad i olika huvudutbildningar.

Till intresseanmälan