Vi erbjuder utbildningar inom Säkerhet

De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Datumsatta utbildningar: 11 st
Utbildning Plats Nästa tillfälle Längd

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och avslutas med uppkörning.

Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm Nästa tillfälle: 2019-09-18 Längd: 8h

ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått ADR 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-09-25 Längd: 4h

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

Plats: Räddningstjänsten Halmstad Nästa tillfälle: 2019-09-25 Längd: 8h

Anläggningsskötare- Automatiska brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap omanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Plats: Räddningstjänsten Halmstad Nästa tillfälle: 2019-10-02 Längd: 7h

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm Nästa tillfälle: 2019-10-04 Längd: 8h

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm Nästa tillfälle: 2019-10-09 Längd: 7h

ESA 17 Instruerad Person/Röjning/Omcertifiering

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett verktyg för att förebygga skador till följd av el och som klarlägger både organisation och roller samt vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. Det är ett sätt att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50 110-1.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad Nästa tillfälle: 2019-10-14 Längd: 8h

Arbete på väg (APV) Steg 1.1-1.3

Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. De krav som anges enligt Trafikverkets nuvarande riktlinjer TDOK 2018:0371 samt 2018:0372 ligger till grund för utbildningen.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B (ingång E), Halmstad Nästa tillfälle: 2019-10-16 Längd: 8h

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete

Utbildningen ger dig insikt om vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas, samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar. Utbildningen ger dig även en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad Nästa tillfälle: 2019-10-17 Längd: 8h

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Plats: Nästa tillfälle: 2019-10-21 Längd: 8h

Ansvarskurs för arbetsledare och chefer

Utbildningen ger dig som arbetsledare kunskaper om aktuella lagar och regler för arbete med truck. Du får även kunskaper om olycksförebyggande åtgärder, arbetsledningens ansvar samt delegering.

Plats: Windings Utbildningscentrum, Idévägen 27, 312 96 Laholm Nästa tillfälle: 2019-11-08 Längd: 4h

Ej datumsatta utbildningar: 25 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Utbildning

Allmän Brandkunskap

Kursen ger deltagaren kunskaper att förebygga samt minimera konsekvenserna vid brand. Utbildningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska övningar.

Till intresseanmälan

Anläggningsskötareutbildning

Syftet med utbildningen är att ge er kunskap om regler funktioner och hantering av era automatiska brandskyddsanläggningar, så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen bör genomföras innan man går in i rollen som anläggningsskötare. Vi rekommenderar även att man uppdaterar sig regelbundet.

Till intresseanmälan

Arbete i slutna utrymmen - grund

Utbildning i lagar och regler samt säkerhet kring arbete i slutna utrymmen.

Till intresseanmälan

Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ger dig de kunskaper som krävs för att kunna vara brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Till intresseanmälan

Brandskyddskontrollant

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Till intresseanmälan

Elansvar översikt

Kursen ger dig en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Till intresseanmälan

Elsäkerhet

Utbildning kring vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar.

Till intresseanmälan

Elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet

Kursen ger dig en inblick i den svenska ellagstiftningen och gör att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns. Dessutom erhåller du kunskaper om de faror som kan finnas vid arbete med El.

Till intresseanmälan

Fallskyddsutbildning (arbete på hög höjd), 3 timmar

Kursen ger dig viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Till intresseanmälan

Föreståndare brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga varor krävs enligt lag tillstånd om mängden överskrider vissa volymer. Om tillstånd krävs behövs det då även en föreståndare för dessa varor, som ska ha tillräcklig kunskap och kompetens.

Till intresseanmälan

Föreståndare brandfarlig vara på bensinstationer

Genom kursen erhåller du som föreståndare den kunskap som krävs för att hanteringen av brandfarlig vara skall kunna ske på ett betryggande sätt.

Till intresseanmälan

Grundkurs i livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt.

Till intresseanmälan

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap ger dig bred kunskap i hur du förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Till intresseanmälan

HACCP i praktiken

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Till intresseanmälan

Heta Arbeten

Heta Arbeten ger dig kunskaper att förebygga och förhindra brand samt behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten.

Till intresseanmälan

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

Till intresseanmälan

Hjärt-lungräddning

För dig som behöver kunskaper om hur man räddar liv genom hjärt- lungräddning.

Till intresseanmälan

HLR Hjärt och lungräddning

Utbildningen i hjärt- och lungräddning ger dig kunskaper hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp, placerar en person i stabilt sidoläge samt vad är en hjärtstartare är och hur den fungerar. Våra utbildare är alla behöriga instruktörer i hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer samt har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet och är utbildade brandmän och/eller brandskyddsledare. För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori och praktik.

Till intresseanmälan

HLR, luftvägsstopp och användning av hjärtstartare

Efter utbildningen ska varje deltagare behärska teknikerna som används vid HLR och luftvägsstopp, vara motiverad att starta HLR samt kunna använda en hjärtstartare på ett säkert sätt.

Till intresseanmälan

Lastsäkring

Under utbildningen lär du dig olika metoder för lastsäkring och hantering av lastsäkringsutrustning. Kursen behandlar även ansvarsfördelning vid skador på gods och du får genomföra tillämpningsövningar.

Till intresseanmälan

Motorsåg AB

Från och med den 1 jan 2015 måste den som använder motorsåg i jobbet eller sågar på annans mark ha ett motorsågskörkort (AFS 2012:01 - Användning av motorkedjesågar och röjsågar) Denna utbildning innefattar såväl utbildning som uppkörning för nivå AB.

Till intresseanmälan

Ställningsbyggande

Kursen ger övergripande kunskaper inom ställningsbyggande. Du lär dig aktuella regelverk såväl som planering och säkerhet samt vilka olika ställningstyper och arbetsmetoder du kan använda.

Till intresseanmälan

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen. Vi erbjuder utbildning för dig som fungerar som ansvarig eller kontrollant. Du går en effektiv utbildning i komprimerad form. I utbildningen får du färdiga verktyg för att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete på din arbetsplats.

Till intresseanmälan

Truckförarutbildning repetition (teori)

Kursen ger dig som genomgått utbildning för motviktstruck en uppdatering av dina teoretiska kunskaper.

Till intresseanmälan

Truckförarutbildning, (repetition-teori och körning)

Kursen är en repetition av Truckförarutbildning B. Du går även igenom arbetsledningens ansvar, delegering samt arbetsmiljölagen och truckföreskrifterna. Utbildningen varvar teori med praktik.

Till intresseanmälan