Ledarskap & personlig utveckling

STRESSA HJÄRNA - Gör stressen till en positiv kraft

STRESSA HJÄRNA - Gör stressen till en positiv kraft

Stress är ett enormt hälsoproblem, men i grunden är stress en prestationshöjande kraft som vi kan vända i positiv och konstruktiv riktning.

Målgrupp

Workshopen vänder sig till alla människor i olika befattningar inom ledarskap, stresshantering och kommunikation.

Innehåll

Under denna halvdags workshop får deltagarna reflektera över sin egen stress i olika perspektiv. Utbildaren skapar en förståelse för vad stress är och utifrån det ge nycklar till att kontrollera och kanalisera den jobbrelaterade stressen så att den ger i stället för att ta kraft.

Vi tittar på utmaningarna med gränslösa arbetsförhållanden i kombination med höga ambitioner. Vi går in på vikten av återhämtning, vad det är rent fysiologiskt och hur vi utifrån det kan säkerställa att vi ger oss själva den återhämtning vi behöver för att, inte bara prestera på topp, utan att må bra över tid.

Syftet är att ge rekryterna sen ökad förståelse för och kunskap om sin egen och varandras stress. Utifrån detta får de praktiska verktyg för hur de själva bättre styr och hushållar med sig själva med målet är att de ska känna sig nöjdare, må bättre och hålla länge.