Ledarskap & personlig utveckling

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk

Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är? Vad är vår själ? Varför ska någon vilja dedikera merparten av sin vardag här hos oss? Tillsammans med Johan Book och Linus Jonkman har vi tagit fram ett koncept som kommer att ge er en rivstart i ert arbete. Linus och Johan lägger stor vikt vid Ledarskap, Engagemang och Kultur. I grunden ligger vetenskaplig forskning och en tro på att det goda kommer att segra! Under året har vi nyttjat både Johan och Linus i olika sammanhang för att inspirera, sprida kunskap och ge verktyg för att skapa sunda och framgångsrika organisationer med fantastisk fin respons från deltagarna. Ta nu med din organisation på en resa för att bli (än) mer attraktiv!

Målgrupp

Organisationer som har ambitionen att förändras och utvecklas för att bli e n attraktiv arbetsplats med ett högt engagemang hos sina medarbetare. Deltagare i programmet är hela eller delar av ledningsgruppen. Gemensamt är följande: - Vi vill arbeta inifrån och ut. Vi skapar en sund och framgångsrik organisation som på det sättet blir attraktiv att arbeta i. - Vi ser att vi kan bli ännu bättre och är redo att testa nya sätt för att bli det. - Vi vill lägga ner tid och engagemang under året för att verkligen skapa resultat.

Innehåll

Under 1 år träffas 10 företag för att tillsammans göra sina respektive organisationer till Attraktiva arbetsplatser. Sunda och framgångsrika organisationer med engagerade medarbetare. Utbildningen drivs i form av ett Actionnätverk. Målet är att det ska ske tydliga förändringar på engagemanget under året och att det ska vara en start eller push vidare för framtiden. Arbetet är självklart inte färdigt efter ett år, men förhoppningsvis har ni kommit en bra bit på vägen! Genom mätningar av medarbetarnas engagemang m.m. följer vi utvecklingen från nollmätning innan första tillfället, via 2 pulsmätningar till en slutmätning efter ca 1 år.

Tillsammans med våra utbildare Johan Book och Linus Jonkman får ni ny kunskap och inspiration, vägledning i att göra er unika handlingsplan samt stöd och uppföljning vid träffarna under året. Ni nyttjar även de andra företagen och har möjlighet att lära av varandra både under och mellan träffarna.

PROGRAM
1. Företaget anmäler sig senast 10 Augusti 2019
2. Nollmätning genomförs
3. Uppstart 10 September 2019
4. Pulsmätning genomförs
5. Uppföljningsträff November 2019
6. Pulsmätning genomförs
7. Uppföljningsträff Mars 2020
8. Slutmätning
9. Avslutande Uppföljningsträff Juni 2020

Det är alltså mellan träffarna som Action sker!


UPPSTART: 8 timmar
Syfte: Här sätter vi grunden för vårt utvecklingsarbete. Vi skapar en gemensam syn på hur man skapar en urstark och sund företagskultur med det goda ledarskapet som riktmärke.

Dagen varvas med frågestunder och allt sammanställas i en handlingsplan med aktiviteter, målbilder och nyckelbeteenden som sedan följs upp och utvärderas i resterande träffar över året. Vi återkopplar till den nollmätning som genomförts i era organisationer.

Johan föreläser om:
Inblick i styrkor och svagheter i våra svenska organisationer, även er egen. Föreläsning kring motivation kopplat till det viktiga ledarskapet. Johan utgår från världens mest etablerade forskning i form av ”Self determination theory” och ”Goal setting theory”. Fokus ligger på vikten av att genom ett gott ledarskap skapa förutsättningar för motivation och måluppfyllelse i den egna organisationen.

Linus föreläser om:
Hur du bygger starka och engagemangsdrivna organisationer. Reflektion kring ett arbetsliv med nya naturlagar som omgärdar en anställning. Linus pratar om varför bolag som var drömarbetsplatser på 90-talet men som inte förändrat sin personalpolitik idag måste betala skyhöga löner för att tävla om talangerna. När konservativa bolag använder honnörsord som policies, lojalitet och direktiv, talar de nya bolagen istället om kultur, engagemang och syfte.

UPPFÖLJNINGSDAGAR, 3 tillfällen 4 timmar inkl. lunch
Syfte: Uppföljning, återkoppling och diskussion Uppföljning av pulsmätning genomförda i era organisationer. Innehåll: Vad var målet? Utfall? Vad har gått bra, varför? Vad har gått mindre bra, vad gör vi åt det? Återkoppling till er handlingsplan.

OM MÄTNINGEN
Mätningen genomförs via verktyget Google Forms. Kontaktperson på företaget får länk som skickas ut till samtliga medarbetare i org. alt. den avdelning som ni vill arbeta med. Vid varje träff får ni en egen rapport för er organisation.

Actionnätverk: Grunden är att vi tillsammans får saker att hända och att vi hjälper varandra genom att utbyta erfarenheter. I ledning av experter/utbildare får vi ny kunskap och verktyg samt har möjlighet att i samband med uppföljningsträffar ställa frågor för att komma vidare.