Vårt vad och varför

Vårt vad och varför

Välmående företag

Vår vision är välmående företag. Vi tror att välmående företag är lönsamma företag som utvecklas.

Vi skapar utveckling

Vi på TEK skapar förutsättningar för ett hållbart näringsliv i Halland. Vi är näringslivets plattform i kompetens- och utvecklingsfrågor för utbildningar, nätverk och projekt. Vi utvecklar individer som i sin tur utvecklar organisationer. Vi levererar utveckling och det gör oss unika.

Vi utvecklar företag och återinvesterar i samhället

För oss är ett hållbart näringsliv en avgörande grundpelare och därför investerar vi på TEK i framtidens medarbetare. Vårt överskott investeras i modern spetsutrustning på gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Vi satsar också på framtidens medarbetare genom vårt samarbete med Ung Företagsamhet. Hittills har vi investerat över 16 miljoner kronor i framtiden. Det är vi stolta över!

Tillsammans, engegerad, kvalitet

Våra värdeord är delar i vårt namn. Första bokstaven i tillsammans, engagerad, kvalitet blir TEK.
Våra värdeord säger hur vi agerar och berättar också på vilket sätt vi vill att du uppfattar oss. Det är något som vi som jobbar på TEK står för och som gör oss till en trovärdig partner.
TILLSAMMANS
Vi tror att samarbete gör oss starkare. När vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål blir vi framgångsrika.

• Vi finns nära dig
• Vi får människor att mötas
• Vi står för öppenhet
ENGAGEMANG
Vårt mål är att göra skillnad - genom att dela med oss av vår kompetens och skapa möjligheter för andra att växa.

• Vi bryr oss
• Vi gör det möjligt
• Vi är nyfikna
KVALITÉT
Vi kvalitetssäkrar det vi levererar och arbetar ständigt för att bli bättre.

• Vi är pålitliga
• Vi jobbar långsiktigt
• Vi gör det enkelt