Ledarskap & personlig utveckling

Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap (UL)

Aktuell forskning vad gäller ledarskap visar på att det Utvecklande Ledarskapet gör skillnad och ger dig som chef och ledare de förutsättningar du behöver för att utöva ett gott och framgångsrikt ledarskap. Utvecklande ledarskap (UL) är försvarsmaktens svenska modell av ”transformational leadership”, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är också den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på organisationens resultat och utvecklar beteenden som skapar motiverade medarbetare redo att ta ansvar. UL är också den ledarmodell som forskarna anser bäst kommer att möta nästa generations medarbetare – generation Y och Z. Som ledare befinner du dig mitt i centrum där resultaten påverkas av mötet mellan uppgifter, mål, beslut, samarbete och relationer. Du behöver därför vara flexibel, kreativ, tålmodig, lyssnande och ödmjuk samtidigt som du måste vara handlingskraftig, målinriktad med en förmåga att se klart och fatta kloka beslut. Fokus behöver ligga både på framtiden och det som händer i ett kortare perspektiv. Förutom det behöver du som ledare arbeta genom dem du leder genom att visa tillit, synliggöra, inspirera och motivera - och det är just detta som definierar det Utvecklande Ledarskapets principer.

Målgrupp

Alla ledare som vill utveckla sina ledarförmågor

Innehåll

Utgångspunkten i utbildningen är att stärka ditt personliga ledarskap men också utöka din ledarskapsförmåga och handlingskraft gentemot medarbetare. Genom att lära mer om dig själv, reflektera och få användbara verktyg kommer detta leda till att de individer du leder i din roll också utvecklas och göra dem mer beredda och rustade inför kommande framtida utmaningar.

Upplägg
• 360 graders feedback med Individuell återkoppling
• Ökad förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
• Ledarskapsmodellen i teori och praktik
• Ökad medvetenhet kring styrkor och utvecklingsområden
• Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
• En handlingsplan som säkerställer din fortsatta utveckling som ledare
• Erfarenhetsutbyte

Kursen startar med tre heldagar och cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag (samtliga dagtid).
Däremellan arbetar du med att implementera dina nya färdigheter i vardagen genom en konkret och individuell handlingsplan. Du får också ett individuellt uppföljningssamtal av en handledare i syfte att ytterligare stärka effekterna av ditt ledarskap.


Dag 1 kl: 10.00-17
Dag 2 kl: 8.30-17
Dag 3 kl: 8.30–15

(uppföljningsdag)
Dag 4 kl: 10-17

Mellan första kursdagarna och uppföljningsdagen arbetar du med att implementera dina nya färdigheter i vardagen genom en konkret och individuell handlingsplan. Du får också ett individuellt uppföljningssamtal av en handledare i syfte att ytterligare stärka effekterna av ditt ledarskap.