OM OSS

OM OSS

Vi skapar utveckling

TEK Kompetens skapar förutsättningar för ett hållbart näringsliv i Halland. Vi är näringslivets plattform i kompetens- och utvecklingsfrågor för utbildningar, nätverk och projekt. Nära dig.

Vi utvecklar individer som i sin tur utvecklar organisationer. Genom att kartlägga ditt företags behov skapar vi kvalitetssäkrade utbildningar, utvecklingsprojekt och yrkesnätverk. Varje år genomför vi 400 kompetensutvecklande aktiviteter på hemmaplan vilket spar både tid och pengar för regionens näringsliv. Som medlem hos oss får ditt företag en engagerad partner i kompetens- och utvecklingsfrågor.

Vi investerar för framtiden

För oss är ett hållbart näringsliv en grundpelare och därför investerar TEK och medlemmarna i framtidens medarbetare. Vårt överskott investeras i modern spetsutrustning på gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm.
Vi satsar också på framtidens medarbetare genom vårt samarbete med Ung Företagsamhet. Hittills har vi investerat över 16 miljoner kronor i framtiden. Det är vi stolta över! Tack alla medlemsföretag och kunder som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling.

Vår bakgrund

Under 80- och 90-talet rådde brist på sökande till de yrkesinriktade gymnasieprogrammen i Halmstad samtidigt som det kompetensförsörjningsbehovet i näringslivet ökade p.g.a. teknikutveckling och förändrad arbetsorganisation i industrin. TEK:s förening och bolag registrerades 1996 för att tillgodose detta behov med hög kvalitet på hemmaplan och samma år rekryterades en VD till bolaget, Anders Stegmark. Vi startade med 11 medlemsföretag och har idag växt till 310 medlemsföretag.

Våra värdeord

TILLSAMMANS

Vi tror att samarbete gör oss starkare. När vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål blir vi framgångsrika.

Vi finns nära dig
Vi verkar lokalt där våra kunder är och det är alltid lätt att ta kontakt med oss.

Vi får människor att mötas
Vi skapar platser där vi lär av och med varandra. Erfarenheter byts, idéer föds och kontakter knyts. Tillsammans blir vi bättre.

Vi står för öppenhet
Vi är öppna för nya tankesätt och perspektiv. Oavsett vem du är ska du känna dig välkommen att utvecklas tillsammans med oss.

ENGAGEMANG

Vårt mål är att göra skillnad – genom att dela med oss av vår kompetens och skapa möjligheter för andra att växa.

Vi bryr oss
Vi vill se effekt. Våra utbildningar och utvecklingsprojekt ska stärka företaget och få medarbetarna att växa.

Vi gör det möjligt
Vi gör idéer till verklighet och möter upp ditt företags kompetensbehov.

Vi är nyfikna
När vi träffar en ny människa, stöter på en ny idé eller ett nytt begrepp är våra första tankar ”Vad spännande!”, ”Vem är du?”, ”Hur skulle det fungera?” och ”Vad kan vi lära av detta?”.

KVALITET

Vi kvalitetssäkrar det vi levererar och arbetar ständigt för att bli bättre.

Vi gör det enkelt
Varför krångla till det? Enkelhet ska ligga som grund i allt vi gör.

Vi är pålitliga
Vi värderar ett förtroende högt och är måna om att skapa trygghet för våra medarbetare, deltagare, kunder och samarbetspartners. Vi följer upp och kvalitetssäkrar våra tjänster och produkter.

Vi jobbar långsiktigt

Vi gör investeringar som ger positiva avtryck i framtiden. Oavsett om det handlar om relationer, lärande eller andra typer av investeringar så tänker vi långsiktigt.

TEK Kompetens i siffror

16 miljoner kronor investerat i halländska gymnasieskolor
10 000 medlemmar
3 000 personer kompetensutvecklas varje år
400 kompetensutvecklande aktiviteter varje år
310 medlemsföretag
29 yrkesnätverk

Samverkan med liknande organisationer

Sedan många år samverkar vi med liknande organisationer runt om i Sverige - Ide- och resurscentrum i Ljungby och Företagsutbildarna i Hudiksvall.