Ledarskap & personlig utveckling

Coachande och motiverande samtal

Coachande och motiverande samtal

Vill du lära dig metoder för att använda coachande och motiverande samtal i din ledarroll?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig framförallt till dig som leder utan att vara chef. Ex. teamledare, processledare eller projektledare.

Innehåll

Coachande och motiverande samtal är en samtalsstil som syftar till att stärka personens egna motivation och åtaganden i förändring. Målet med utbildningen är att du som ledare ska få metoder för att hjälpa dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina utmaningar eller problem för ökad motivation och ansvarstagande. I det coachande och motiverande samtalet är det medarbetaren själv som är experten. Genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor leder du medarbetaren fram till en egen lösning.

- Du får olika metoder för att coacha dig själv och andra
- Du får tips i hur integrera olika metoder i ditt ledarskap
- Du får träning i de olika metoderna genom praktiska övningar.

Du får också verktyg för att hjälpa andra att prestera:
- Utveckla din egen kompetens i frågeteknik i det coachande samtalet
- Utveckla dina styrkor i coachingsamtalet
- Få andra, med hjälp av coachverktygen, att vara mer motiverade och prestera bättre
- Hur lägga upp ett motiverande samtal?
- Tips i hur du hanterar besvärliga och ömtåliga problem med medarbetare, samt konstruktiv återkoppling
- Utveckla förmågan att få en effektiv feed-back i din ledarroll/projektledarroll

Även nya verktyg i den coachande rollen när du känner att du har kört fast:
- Hur hantera medarbetare som går på ”tvärs”?
- Hur hantera medarbetare som inte sköter sitt jobb, mår dåligt, är stressade har samarbetsproblem, för mycket frånvaro osv?
- Hur hantera och öka sin förståelse och kunskap om hur du kan hantera medarbetare under förändring

Utbildningen kan aven genomföras digitalt.