Ledarskap & personlig utveckling

Leda på distans - planering, prioritering och uppföljning

Leda på distans - planering, prioritering och uppföljning

Vi befinner oss i en period där våra möjligheter till att mötas blir allt svårare, vilket resulterar i utmaningar att bibehålla produktivitet i organisationen när vi behöver arbeta på distans. Den här utbildningen hjälper dig att skapa ett strukturerat arbetssätt med planering, prioritering och uppföljning!

Målgrupp

För dig som är chef eller har chefsansvar som vill skapa ett strukturerat arbetssätt både hos dig själv och dina medarbetare på distans.

Innehåll

Genom att öka effektiviteten så skapas bättre förutsättningar till ökad lönsamhet, frigöra tid, skapa mer kontroll, att må bättre, skapa bättre samarbete och att äntligen känna att du har gjort rätt saker efter varje arbetsdag.

- Hur skapa ett effektivt arbetssätt på distans?
- Förväntning och mål med uppdrag hemifrån
- Planera & Prioritera
- Uppföljning
- Leda möten på distans


Denna kurs genomförs på distans via verktyget Microsoft Teams.