Ledarskap & personlig utveckling

Förhandling & konflikt

Förhandling & konflikt

Praktisk utbildning i hur du ska bli bättre på att förhandla samt sälja in det budskap du vill förmedla på ett övertygande och säkert sätt.

Målgrupp

Utbildningen passar alla som vill bli bättre på att förhandla och hantera konflikter.

Innehåll

Utbildningen går igenom hur vi bestämmer oss för vad som ska förhandlas, varför och hur vi på bästa sätt får igenom det vi förutsatt oss. Utbildningen tar också upp psykologiska effekter som ofta inträder när vi ska förhandla eller lösa konflikter.

• Hur når man ett framgångsrikt samarbete?
• Managerial Grid
• KAMP-modellen
• Retorik
• Transaktionsanalys
• Typer av konflikt
• Konflikttrappan

Utbildningen är byggd på praktik och teori. För att du ska känna dig trygg när du hamnar i situationer där förhandling krävs följer ett utbildningsmaterial som kan användas som ett verktyg i din vardag. Materialet hanterar samtliga situationer som vi går igenom.

Målet med utbildningen är att du ska lära dig hur du bör bete dig, hur andra människor fungerar och hur det kan påverka ditt sätt att förhandla och lösa konflikter.