PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Upplysningar
Vill Du veta mer om någon kurs är Du välkommen att kontakta TEK Kompetens.

Anmälan till kurs
Du är välkommen med Din anmälan via hemsidan eller till TEK Kompetens på
telefon: 035-17 18 90, eller e-post: tek@tek.se

Bekräftelse
Vi bekräftar din anmälan omgående via mail. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt.

Kallelse
Cirka tio dagar före kursstart sänder vi en kallelse med uppgifter om tid och plats m.m.

Kursintyg
Som bevis på att du gått en utbildning hos oss får du alltid ett kursintyg.

Pris
Kurspriserna som anges i utbildningsprogrammet avser kurs och kursdokumentation, moms tillkommer. Beroende på kursens förläggning under dagen ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch i avgiften om inte annat angives.

Återbud/ersättare
Om Du av någon anledning får förhinder att delta i kursen bör Du omgående meddela TEK Kompetens. Om inte annat överenskommits gäller följande avbokningsregler:

Vid avbokning
  • 14-8 dagar före kursstart debiteras 50% av kurspriset.
  • 7-1 dagar före kursstart debiteras 100% av kurspriset.
  • Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att sända ersättare. Meddela TEK Kompetens vem som kommer i stället.
    Vid sjukdom (egen sjukdom eller barn) skall sjukintyg uppvisas och då erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad.
Reservation för ändringar
Om en utbildning har för få deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp kursstarten eller ställa in kursen. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare för utbildare. Vid inställande av kurs återbetalar vi kursavgiften. Vi svarar inte för övriga kostnader beroende på inställande av kurs. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande lokal, litteratur och utbildare.

Betalning
Kursavgiften faktureras av oss två veckor före kursstart. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto.

Nöjdkundåtagande
Givetvis strävar vi efter att alla deltagare ska vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN.

Integritetspolicy
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i hela EU. Vi på TEK Kompetens har granskat vår personuppgiftshantering för att säkerställa att vi även fortsättningsvis följer de krav som ställs. Din personliga integritet är av högsta prioritet för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar din personliga information.