Ledarskap & personlig utveckling

Handledarutbildning

Handledarutbildning

Handledarutbildningen ger dig kunskap och verktyg för att du på bästa sätt ska kunna ta emot elever på praktik och känna dig väl förberedd i handledarrollen.

Målgrupp

Grundläggande allmän handledarutbildning som vänder sig till både nya och blivande handledare inom alla branscher.

Innehåll

Vår branschspecifika handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Utbildningen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet. För dig som pedagog får du kunskaper om processerna som stärker relationen mellan skola-företag. Du får också träning och verktyg för att kunna ge feedback, uppföljning och leda det goda samtalet.Priset är 1000 kr för medlemmar i Teknikcollege och 1500 kr för ickemedlemmar.

Handledarutbildning