Säkerhet

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

Målgrupp

Personer som använder hjullastare i sitt yrke.

Innehåll

Teori läses på egen hand innan praktikdagen.

Kursorientering
Maskintyper och tillsatsaggregat
Konstruktion
Maskintypernas stabilitet
Maskinarbete i olika miljöer
Daglig tillsyn
Säkerhet och lagar
Farligt gods

Praktik:
Daglig tillsyn
Körning slalom
Insvängning
Godshantering

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Skyddskor behövs under körningen. Deltagaren bör ha körkort. Praktisk tidsåtgång per elev beror på elevens förkunskaper.
Efter godkända prov erhålls utbildningsbevis godkända av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)
Utbildningen är intensiv och tidigare maskin-truckvana rekommenderas.

 • 2024-08-29 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-08-29
  Anmälan
 • 2024-09-24 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-09-24
  Anmälan
 • 2024-10-29 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-10-29
  Anmälan
 • 2024-11-25 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-11-25
  Anmälan
 • 2024-12-12 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-12-12
  Anmälan
 • Läs mer om våra praktiska upplysningar