Säkerhet

Grundläggande el för underhållspersonal

Grundläggande el för underhållspersonal

Detta är grundkursen för dig som är underhållspersonal och utför enklare åtgärder i en elanläggning. Lär dig vad du får lov och inte får lov att göra, hur olika skyddsapparater fungerar och få en grundläggande förståelse för el. Under utbildningen går man också igenom arbetsmomentet fast in- & urkoppling.

Målgrupp

För personal som kommer i kontakt med elinstallationer i industriella miljöer, och kan komma att göra enklare elarbeten enligt ett företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

Förkunskaper

Ingen särskild förkunskap krävs.

Innehåll

Detta är en grundläggande utbildning i el, anpassad för elinstallationer som ofta förekommer i industriella anläggningar. Utbildningen är en blandning av teoretisk undervisning och praktiska övningsmoment. Målsättningen är att deltagarna ska ha tillräcklig kunskap för att på ett säkert sätt kunna utföra enklare elarbeten som återställningar av skydd, utbyte av komponenter i maskiner samt fast in- & urkoppling av elektrisk utrustning (ställer krav på Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete i verksamheten).
Utbildningen är också lämplig för personal som ska utföra enklare fortlöpande kontroll av elanläggningar i fastigheter.

Innehåll:
Teoretiskt
Elsäkerhet vid arbete
Vägledning vid elolyckor
Enklare ellära
Regelverk för elinstallationsarbete - vad man får & inte får lov att göra gällande el
Vanliga skydds- & manöverapparater

Praktiskt
Laboration ellära
Motorlaboration
Fast in- & urkoppling
Målgrupp
För personal som kommer i kontakt med elinstallationer i industriella miljöer, och kan komma att göra enklare elarbeten enligt ett företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

Baserad på regelverk
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljööarbete
Elsäkerhetslagen
Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationsarbeten & fortöpande kontroll
Svensk Standard för Elsäkerhet vid arbete - SS-EN 50110-1.

Giltlighetstid
Bestäms av företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.
Arbetsgivaren ska säkerställa att alla som utsätts för en elektrisk fara kan vidta åtgärder och förebygga elolyckor.

  • 2024-11-19 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-11-20
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar