Säkerhet

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollant

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant, och som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Innehåll

Du får lära dig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför egenkontroller av brandskyddet. Du får också grundläggande kunskaper om systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll
Brandkunskap
Riskhantering
Byggnadstekniskt brandskydd
Systematiskt brandskyddsarbete
Hur man genomför en egenkontroll (här ingår ett praktiskt avsnitt)