Säkerhet

Grundkurs i livsmedelshygien

Grundkurs i livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt.

Målgrupp

Anställda inom livsmedelshanterande verksamheter som exempelvis restauranger, livsmedelsbutiker, storhushåll, bagerier och livsmedelsindustrier.

Innehåll

Vad livsmedelskvalitet innebär
Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering
Grundförutsättningar för livsmedelshantering
Kritiska steg i livsmedelshantering
Baskrav för egenkontroll
Myndigheternas roll – lagstiftning och offentlig kontroll
Personlig hygien och rutiner
Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och grupparbeten. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat får du ett diplom.

Förväntade kunskaper efter utbildningen:
Efter utbildningen förväntas du ha kunskap om och förstå:
mikroorganismer och faror som är förknippade med livsmedelshygien de vanligaste patogena mikroorganismernas förekomst och egenskaper
de regelverk och riktlinjer som finns för livsmedelshanterande företag och myndigheternas roll
vikten av personlig hygien och hygieniska förhållanden
att säker mat är mer lönsamt och kunna följa rutiner för att producera och sälja säker mat
behovet av egenkontroll
hur du förebygger matförgiftningar