Säkerhet

Elansvar översikt

Elansvar översikt

Kursen ger dig en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och annan teknisk personal som berörs av ellagsstiftningen när det gäller anläggningsansvar, personsäkerhetsansansvar och behörighetsansvar.

Innehåll

Kursen är en "kortversion" av Ansvarsfördelning och delegering vid elarbeten. Målet med utbildningen är att översiktligt beskriva svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet och hur dessa påverkar den egna verksamheten på företaget.