Säkerhet

Brandskyddssamordnare -SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Brandskyddssamordnare -SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Målgrupp

Passar dig som ska arbeta som brandskyddssamordnare eller brandskyddsansvarig i en mindre verksamhet, och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp ett företags brandskyddsarbete.

Innehåll

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln.

Kursinnehåll:
•Lagar och förordningar
•Byggnadstekniskt brandskydd
•Systematiskt brandskyddsarbete