Säkerhet

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap ger dig bred kunskap i hur du förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Målgrupp

Alla verksamheter.

Innehåll

Hur ett systematiskt brandskyddsarbete är
uppbyggt och bedrivs
Lagen om skydd mot olyckor
Vanliga brandrisker och hur dessa kan förebyggas
Utrymningssäkerhet och organisation
En brandskyddsorganisations utformning och uppgift
Beskrivning av olika typer av brandskyddsutrustning
Praktik med handbrandsläckare

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant
utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och
grupparbeten.