Säkerhet

ESA 17

ESA 17

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett verktyg för att förebygga skador till följd av el och som klarlägger både organisation och roller samt vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. Det är ett sätt att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50 110-1.

Målgrupp

Personal vars arbetsuppgifter på något sätt medför att de arbetar inom riskområdet för elektriska anläggningar. (Ledningar, ställverk, driftrum etc.) Exempel på yrkeskategorier: Saneringspersonal, städpersonal, målare, snickare och underhållspersonal

Innehåll

- Ger insikt i rutiner och arbetssätt - utvecklat av branschen - för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta inom elektriska anläggningars riskområde
- Ger kunskap och förståelse för utsedda personers yrkesroll för elsäkert arbete
- Ger kunskap och förståelse för bevisväxling för elsäkert arbete

Leder till certifiering ESA Tillträde

Kursinnehåll:
- Elsäkerhet
- Arbetsmiljö och ellagstiftning
- ESA Funktioner
- Planering av arbete
- Entreprenörsarbete
- Arbete nära spänning
- Arbete med Spänning
- Arbete utan spänning