Säkerhet

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Innehåll

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till.

Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

Brandteori
Byggnadstekniskt brandskydd
Riskbedömning
Lagar och regler kring brandlarm
Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
Anläggningsskötarens roll och ansvar
Hur man kan motverka onödiga larm

Utbildningen uppfyller kraven enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm.

Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

Kursmål
Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Obligatorisk ID-kontroll.

Kursen hålls på distans genom Teams. Kurslitteratur skickas ut några dagar innan, och en länk till mötet i Teams kommer på mail innan kursen.

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alternativt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling.

Vi kommer att bjuda in till en praktisk övning längre fram, den är inte obligatorisk men det är en stark rekommendation att delta i den.