Säkerhet

Föreståndare brandfarlig vara på bensinstationer

Föreståndare brandfarlig vara på bensinstationer

Genom kursen erhåller du som föreståndare den kunskap som krävs för att hanteringen av brandfarlig vara skall kunna ske på ett betryggande sätt.

Målgrupp

Föreståndare för bensinstationer. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 9§ (SFS 2010:1011) skall det finnas en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten där brandfarliga vara hanteras.

Innehåll

Följande berörs under kursen:
Allmän brandkunskap.
Lagar och förordningar
Förebyggande åtgärder
Klassning av expl.farliga områden
Släckutrustning
Efter utbildningen skall du som föreståndare ha erhållit den kunskap som krävs för att hanteringen av brandfarlig vara skall kunna ske på ett betryggande sätt.