Säkerhet

Elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet

Elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet

Kursen ger dig en inblick i den svenska ellagstiftningen och gör att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns. Dessutom erhåller du kunskaper om de faror som kan finnas vid arbete med El.

Målgrupp

Utbildning för drift- och underhållspersonal, servicetekniker, elektriker, eltekniker, elingenjörer och annan fack kunnig personal.

Innehåll

Förstå uppbyggnaden av vissa delar i svensk ellagstiftning
Känna till bakgrunden till föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 och tillhörande svensk ellagstiftning.
Förstå och kunna tillämpa föreskriften ELSÄK:FS 2006:1 och sambandet med standarden SS-EN 50110-1 som ligger till grund för val av arbetsmetoder, normala skötselåtgärder och underhåll.
Känna till begreppen Personsäkerhetsansvar, Anläggningsansvar och Behörighetsansvar och dess roller inom respektive ansvarsområde.