Säkerhet

Heta Arbeten

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

Målgrupp

De som arbetar med tillfälliga heta arbeten som svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg med mera. Tillståndsansvarig och brandvakter vid olika typer av industrier och anläggningar. Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket i tal och skrift.

Innehåll

Förutom de 14 säkerhetsreglerna innehåller kursen brandkunskap, försäkringsvillkor och ansvar, riskbedömning samt några scenarier hur säkerhetsreglerna kan tillämpas.

Kursdeltagaren skall få kunskaper och kännedom om:
Regler som gäller för att utföra ett brandfarligt hett arbete på icke fast arbetsplats.
Regler som gäller för brandvakt eller tillståndsansvarig.
Genomgång av säkerhetsregler för tillfälliga arbeten.
Ansvarsfrågor
Brandkunskap, varför brinner det?
Inträffade händelser.
Diskussioner
Praktiska släckövningar
Hantering av gasflaskor vid brand.
Kursen leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

Utbildningen innehåller såväl teori som praktik.

I anslutning till utbildning skall man göra ett certifieringstest. Man kommer åt certifieringstestet via en dator, surfplatta eller smartphone som man har med vid utbilsningstillfället. Det krävs därför att man i anmälan uppger den anmälda deltagarens mobilnummer och/eller mejladress.

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige.
Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller deltagaren ett bevis på sin behörighet – ett certifikat.