Säkerhet

Truckförarutbildning repetition (teori)

Truckförarutbildning repetition (teori)

"Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler."

Målgrupp

Kursen är riktad till redan verksamma truckförare som önskar en uppdatering av sina kunskaper. Även de som inte kör truck, men arbetar i truckens arbetsområde har stor nytta av truckförarutbildning repetition.

Innehåll

Efter några år kan det vara klokt att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper, vilket bidrar till större riskmedvetenhet och säkrare förare. Även de som inte kör truck, men arbetar i truckens arbetsområde har stor nytta av truckförarutbildning repetition. I standardupplägget ingår utbildning med teori 3 timmar.

Godshantering med truck
Daglig tillsyn
Trafik & säkerhet
Lagar och arbetarskydd
​Ni kan givetvis få innehållet skräddarsytt med både teoretiska och praktiska moment om så önskas.

Repetitionsutbildning enligt AFS 2006:5

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Utbildningen genomförs även som företagsanpassat upplägg.